Fortsatt redusert satsning på Nasjonale turistveger

Regjeringen fortsetter å redusere bevilgningene til Nasjonale turistveger. Dermed blir framdriften lavere enn forutsatt i Nasjonal transportplan. Innsatsen skal også revurderes i 2020.

Bedre tilgjengelighet til Torghatten er et av prosjektene som avsluttes innen 2023. Skisseforslag: Østengen & Bergo AS Landskapsarkitekter MNLA.

Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til Nasjonale turistveger i 2020. Bevilgningene de to foregående år var på henholdsvis 180 millioner kroner (2018) og 170 millioner kroner (2019). Det er nødvendig med 175 millioner kroner hvert år for å følge opp planene i Nasjonal transportplan.

Nasjonale turistveger omfatter 18 veistrekninger med en samlet veilengde på 2 151 km. Satsingen styrker det norske reiselivsproduktet med en særegen attraksjon der kombinasjonen av landskap, kjøretur, arkitektur og kunst frister bilturister til å ha Norge som sitt feriemål.

Dette ferdigstilles i 2020
Høsten 2020 vil trappebruen som forbinder Fossli og Fossetromma ved Vøringsfossen stå klar til bruk. Samtidig starter arbeidet med tilrettelegging og sikring på Fossetromma. Med regional og lokal finansiering vil det være mulig å få fullført Vøringsfossen, Gjende og Torghatten på Helgelandskysten innen 2023.

I løpet av 2020 vil 161 prosjekter være gjennomført. Langs Nasjonal turistveg Valdresflye åpnes Flye 1389 for publikum sommeren 2020 sammen med Mefjordvær (Senja). Andre rasteplasser og utsiktspunkter som bygges i 2020 er Espeneset (Hardanger), Hestad (Gaularfjellet), Roni Horns installasjon (Havøysund), Ropeid (Ryfylke), Domen (Varanger), Knøskholmen (Helgelandskysten) og Oscarshaug (Sognefjellet). I 2020 skal også anleggene Tyrvefjøra (Hardanger) og Sjonfjellet (Helgelandskysten) startes opp med sikte på å bli ferdig i 2021.

Ved Gjende ble første byggetrinn åpnet sommeren 2019. Planene for ny kafe kan være realisert innen 2023 dersom finansieringen kommer på plass. Foto: Tonje Tjernet/ Statens vegvesen.

Vil vurdere innsatsen
Departementet vil i løpet av 2020 se nærmere på den samlede ressursbruken til Nasjonale turistveier og vurdere hvilken innretning denne skal ha videre. Det må også vurderes i hvilken grad Nasjonale turistveger bidrar til å oppnå de transportpolitiske målene i Nasjonal transportplan, eventuelt om midlene bør omprioriteres til andre formål som gir bedre måloppnåelse, skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2020.

I gjeldende Nasjonal transportplan 2018–2029 er det forutsatt at Nasjonale turistveger skal framstå som en helhetlig attraksjon ved at det gjennomføres 46 nye prosjekter innen 2023. For å kunne nå dette målet er det i Nasjonal transportplan 2018 – 2029 forutsatt i gjennomsnitt 175 mill.kr/år den første seksårsperioden (i prisnivå 2020) til Nasjonale turistveger. Fra 2024 er satsingen redusert til om lag 100 mill.kr/år for å sikre drift, vedlikehold, fornying og videreutviklingen av de atten strekningene, skriver Turistvegseksjonen i Statens vegvesen.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *