Statens vegvesen foreslår å fjerne ferjeforskuddet

I en høring foreslår Statens vegvesen en vesentlig omlegging av rabattstrukturen på ferjer på riks- og fylkesveier. Ferjeforskuddet, som gir 50 prosent rabatt i dag, foreslås fjernet.

Det er særlig bobiler over 8 meter som har hatt et høyt ferjeforskudd. Foto: Knut Randem.

Statens vegvesen har frist til 1. januar med å legge fram et forslag til ny takst- og rabattstruktur for Samferdselsdepartementet. Et foreløpig forslag er nå til høring med høringsfrist 13. desember.

I sitt forslag anbefaler Statens vegvesen å fjerne dagens ferjeforskudd. Dermed har de tatt et viktig signal fra Stortinget. Men med dette forslaget forsvinner også rabatten forskuddet har gitt. Dette skal kompenseres på andre måter. Statens vegvesen anbefaler at det utvikles et rabattkonsept uten forskudd.

I dag eksisterer det en løsning kalt FerryPay som gjør det lettere og sikrere å kreve inn utestående fra utenlandske trafikanter. Alternativet med etterskuddsfakturering er dyrt, medfører tidkrevende oppfølging og har risiko for tap, skriver Statens vegvesen.

Statens vegvesen ser for seg å innføre en utvidet løsning med arbeidstittel «FerryPay 2.0». I denne løsningen skal det gis rabatt dersom det knyttes et debet- eller kredittkort til avtalen. Løsningen kan ligne på avtalen ved innkreving av bompenger der det gis 20 prosent rabatt for inngått brikkeavtale.

En slik ordning vil gi en lavere terskel for å oppnå rabatt, men vil alene ikke kompensere for tidligere rabatt. Samtidig anbefaler Statens vegvesen at brikkerabatten på 10 prosent videreføres, men det er uklart om de to rabattene skal fungere ved siden av hverandre.

Statens vegvesen har i denne tabellen sammenstilt dagens ordning med deres forslag.

Statens vegvesen viser til at deres forslag vil øke inntektene stikk i strid med de politiske signalene fra Samferdselsdepartementet og Stortinget. Etaten har beregnet at dette kan kompenseres med en generell takstnedgang på 17 prosent, som skal tilsvare differansen.

Statens vegvesen skriver i sin oppsummering at de i liten grad har vurdert om provenyet bør endres – altså om inntektene fra billetter skal senkes ytterligere. Det påpekes at det med deres forslag blir enklere å få rabatt, men uten endring i takstene vil de som i dag reiser med 50 prosent rabatt måtte betale mer. Dermed overlater de spørsmålet om redusert pris til politiske myndigheter.

Høringen avsluttes 13. desember og høringssvarene kan påvirke Statens vegvesens endelige forslag til Samferdselsdepartementet.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les mer: Ferjeprisen går ned, men fortsatt høyt ferjeforskudd
Les mer: Foreningene krever lavere ferjeforskudd for alle
Les mer: Endre ferjeforskuddet nå eller vente på en større diskusjon?
Les mer: Utålmodighet i Stortinget om ferjeforskuddet

Les også: Departementet tygger på ferjetakstene

Del dette med andre:

  6 comments for “Statens vegvesen foreslår å fjerne ferjeforskuddet

  1. Hva i helv!
    Skal hele øyfolket i Norges land straffes med å miste 50% rabatten. Det er det mest uhørte jeg har lest!
    Nå burde en heller vente til ferje gratis system kommer opp!

    • Skjønte du ikke det du leste? De har jo beregnet at prisen også bør settes ned for å komme ut i null

      • Tror jeg har forstått det helt ok. Hvofor lage et styr med dette nå, la oss først se hva regjering/storting kommer frem til. Forresten er dagens system med forskudd og 50% helt grei. Men skulle det bli gratis til øysamfunn uten annen forbindelse så er jo det helt ok.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *