Forslag om ny fast forbindelse mellom Danmark og Sverige

Øresundsbroen blir ventelig for liten til å ta unna trafikken mellom Danmark og Sverige. Øresundsregionen har blitt Skandinavias største storbyregion med stor trafikk over Øresund.

På grunn av blant annet verdensarvområdet Kronoborg slott i Helsingør har utrederne valgt tunnel framfor bro. Foto: Jens Herrndorff/Unsplash.

I tre år har Trafikverket, Vejdirektoratet og Transport-, Bygge- og Boligbestyrelsen i de to landene utredet en ny fast forbindelse over Øresund. De foreslår å legge den mellom Helsingborg og Helsingør.

En jernbanetunnel skal gå mellom de to bysentrene og en veitunnel med to løp skal legges like sør for de to byene, men med direkte ankomst fra E6 i Sverige og E47 i Danmark.

– En ny fast forbindelse innebærer nye muligheter for pendlere, fritidsreisende og godstrafikk på vei mellom landene, sier prosjektleder i Trafikverket, Peter Bernström til etatens hjemmeside.

Regionale aktører har tidligere gjennomført flere utredninger om Øresundsregionens infrastruktur og utvikling. Men med utredningen som nå er levert, er det første gangen svenske og danske myndigheter sammen har utredet mulighetene for en ny fast forbindelse.

I alt fire tunnelløp må bygges for å gi plass til jernbane (øverst) og vei (nederst). Kart: Trafikverket.

– Denne utredningen skal fungere som et grunnlag for fortsatt politisk dialog og eventuelle beslutninger om detaljutredninger, sier Bernström.

Til Vi Bilägare sier han at reisetiden mellom Helsingborg og København kan reduseres med 22 til 51 minutter. Trafikanter nordfra som skal til Rødby kan regne med å spare 15 til 23 minutter i reisetid. Dermed vil det bli slutt på fergetrafikken mellom Helsingborg og Helsingør.

Veitunnelen er beregnet å koste om lag 30 milliarder SEK. Den forutsettes betalt med bompenger på nivå med dagens fergepriser. Dersom beslutningen om bygging ikke drøyer for lenge vil den nye forbindelsen stå ferdig i 2035. Se Trafikverkets egen film om prosjektet her:

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *