Foreslår høyere fartsgrenser på flere strekninger

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil øke fartsgrensene på seks utvalgte veier. Foto: Frøydis Tornøe/SD.

Samferdselsministeren varsler økt hastighet på flere strekninger over hele landet. Noen av dem er svært korte. Endringene ble kunngjort på et pressetreff i formiddag.

– Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte veginfrastrukturen best mulig. Den respekten trafikantene har for skiltet fartsgrense avhenger også av at grensene virker fornuftige og logiske ut fra hvordan trafikantene selv oppfatter forholdene. Derfor vil vi nå øke fartsgrensene på flere strekninger i hele landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Forslagene til nye fartsgrenser sendes i dag på høring av Vegdirektoratet. Endringene vil kunne tre i kraft i september.

– Vi vil gjøre reisehverdagen til folk så enkel, sikker og effektiv som mulig. For å få til dette har investeringer i nye vegprosjekter hatt høy prioritet de siste årene, og standarden på vegene er hevet for at transporten skal gå raskt, effektivt og sikkert. Da er det også naturleg å se på hvilken fartsgrense som er rett på de ulike strekningene. Vi foreslår derfor nå å endre fartsgrensene på seks ulike strekninger rundt om i landet, seier Dale.

Endringene gjelder følgende seks strekninger:
E18 Østfold, Marker kommune: En strekning på 0,6 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 90 km/t, mens en annen strekning på 1,5 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.

E136 Møre og Romsdal, Ålesund kommune: En strekning på 4,1 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.

Rv80 Nordland, Bodø kommune: En strekning på 1 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.

E18 Vinterbro i Akershus til Østfold grense: Deler av strekningen blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.

E16 Kløfta – Kongsvinger: Strekningen Kløfta – Nybakk blir skiltet opp fra 90 km/t til 100 km/t, mens strekningen Slomarka – Kongsvinger blir skiltet opp fra 90 km/t til 100 km/t.

E6 i Gudbrandsdalen, Hundorptunellen og Teigkamptunellen: Det blir skiltet opp fra 80 km/t til 90 km/t i tunellene.

Fartsgrenseendringene vil bli evaluert etter et og tre år. I evalueringen skal trafikksikkerheten vurderes, og det skal gis en konkret vurdering av om fartsgrenseendringen har påvirket samfunnsnytten.

I Sverige pågår for tiden en motsatt diskusjon. Der ønsker Trafikkverket å redusere hastigheten på en rekke veier.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

  1 comment for “Foreslår høyere fartsgrenser på flere strekninger

  1. Jon Georg Dale. Kan du se på riksvei 37 Gransherad-Rjukan. Det er nå 80 km, men det er så fin vei at det er stressende å kjøre sakte på en vei som tåler høyere hastighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *