Foreslår å heve alder for helseattest til 80 år

Statens vegvesen og Helsedirektoratet foreslår å gjøre det enklere for eldre med førerkort og for myndighetene. Vil derfor heve aldersgrensen for helseattest ved fornyelse av førerkort.

Det er Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementets som har bedt om å få utredet dette. Forslaget vil også lette presset på fastlegene.

– Vi lever lenger og er friskere, og det gjør at vi foreslår å heve aldersgrense for krav om helseattest til 80 år. Etter fylte 80 år er det nemlig en markant øking i antall ulykker, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.

Eldre er friskere og har mer kjøreerfaring
I dag er det rundt 60.000 over 80 år med førerkort. 2030 vil tallet være rundt 250.000.

– Selv om det er flere eldre som kjører bil, har antall drepte eller skadde eldre gått ned. Dagens 75-åringer har lang erfaring med å kjøre i moderne trafikk i forhold til de som er ti-tolv år eldre. Dette, sammen med at vi lever lenger og er friskere, gjør at vi foreslår å heve aldersgrense for krav om helseattest til 80 år. Etter fylte 80 år er det nemlig en markant øking i antall ulykker.

Det sier Bodil Rønning Dreyer, direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen.

Hun legger til at utviklingen må følges nøye, slik at en kan endre krav dersom det blir flere ulykker eller folkehelsa blir enda bedre.

Omfattende vurdering
Arbeidsgrupper har gått gjennom aktuelle forskningsrapporter og -artikler i tillegg til litteraturstudier.

I tillegg til å heve aldersgrensa, er det vurdert alternativ som egenerklæring, informasjon/bevisstgjøring av eldre bilførere og praktisk kjørevurdering.

– Det er ikke bare alderen i seg selv som svekker kjøreevnen, det er helseproblemer som gir økt risiko. Det bør derfor utvikles bedre system for å luke ut eldre som eventuelt bør miste førerkortet, sier Dreyer.

I tillegg minner hun om at helsekravet gjelder for alle førerkortinnehavere uansett alder, selv om det bare er eldre eller de med svekket helse som må få utstedt egen helseattest.

Forslaget er nå oversendt Samferdselsdepartementet for vurdering. Det framgår foreløpig ikke informasjon om når forslaget kan bli gjennomført.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *