Forbereder stortingsmelding om trafikksikkerhet

– Det skal være trygt å ferdes på og langs våre veier. Økt trafikksikkerhet er en av mine viktigste og mest krevende oppgaver som samferdselsminister. Dette krever et bredt spekter av tiltak og godt samarbeid mellom mange parter. Nå igangsetter regjeringen arbeidet med en stortingsmelding om trafikksikkerhet, og det er naturlig å begynne dette med å møte interesseorganisasjonene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen vil neste år legge fram en stortingsmelding om trafikksikkerhet hvor overordnet samordning vil være et hovedtema. Mandag 18. mai var 12 interesseorganisasjoner invitert til et orienteringsmøte med samferdselsministeren.

– Vi har en nullvisjon om antall drepte og hardt skadde i trafikken. Antallet alvorlige trafikkulykker er betydelig redusert de siste årene, men dette krever kontinuerlig innsats. Ulykker i vegtrafikken utgjør fortsatt et alvorlig samfunnsproblem.
– Regjeringen har allerede satt i gang en rekke tiltak for å bedre trafikksikkerheten. En kraftig vekst i veivedlikehold bidrar til redusert ulykkesrisiko på veiene. Et eksempel er forsterket midtoppmerking. Det ble i 2014 etablert forsterket midtoppmerking på 212,7 km riksvei, mens målet var 74 km. Det ble også bygget 50 prosent mer midtdelere enn opprinnelig planlagt (33 km vs 22 km).
– I tillegg satser vi på nye, trafikksikre veier, hvor investeringene på riksveinettet er økt. Regjeringen har firedoblet antallet kontroller av tunge kjøretøy, og vi tar i bruk mer teknologi for å velge ut kjøretøy som bør kontrolleres. Bygging av gang- og sykkelveger er også et viktig bidrag for å bedre trafikksikkerheten. Det gjøres i tillegg mye arbeid i regi både av staten, fylkene og kommunene, sier Solvik-Olsen.
– Bidraget fra ulike organisasjoner er vesentlig i en slik sammenheng. Skal vi oppnå en ytterligere reduksjon i antallet drepte og hardt skadde, må vi i enda større grad se ulike myndigheters virkemidler i sammenheng, og forankre trafikksikkerhet på tvers av ulike fagmiljøer og sektorer. Da er det viktig å få tanker fra organisasjonene om hvor vi bør rette fokus, sier Solvik-Olsen.

Positiv trend siden 1970-tallet
Foreløpige tall for antall drepte i vegtrafikken viser at 148 personer mistet livet i 2014. Dette er 39 færre enn i 2013, da 187 personer mistet livet. Tallet er så vidt høyere enn ”rekordåret” 2012 da 145 personer mistet livet, men betydelig lavere enn gjennomsnittet for de siste fem årene, som er 172 omkomne. Tallet for 2014 bekrefter den langsiktige, positive trenden vi har hatt siden 1970-tallet. Hittil i år er 36 personer omkommet, mot 57 personer for de fem første måneder av 2014.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *