Folket sier: Veiprising er fremtidens bilavgift

Veiprising bør erstatte noen eller samtlige av dagens bilavgifter, og kollektivtransport er for de fleste ikke et alternativ til bilen. Dagens avgiftstrykk på bil er for høyt.

Dette er hovedfunnene i en stor befolkningsundersøkelse som Kantar har gjennomført for Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Kan veiprising slå gunstig ut for bobiler som generelt kjører lite? Det er et komplisert spørsmål. Foto: Knut Randem.

Undersøkelsen viser at 84 prosent av befolkningen bor i en husstand med minst én bil, og at 62 prosent mener det ikke er mulig å erstatte bilen med kollektivtransport i det daglige der de bor. Her er det store geografiske forskjeller. I Oslo og Akershus er det kun 32 prosent som ikke ser på kollektivtransport som et alternativ. I andre deler av landet ser 2 av 3 ikke noe alternativ til bilen.

– Jeg synes disse tallene er interessante. Alle bor ikke innenfor Ring 3 i Oslo. Dette har mange lett for å glemme i debatten om veitrafikken. For de fleste er bilen nødvendig for å få hverdagslogistikken til å gå rundt. Det er kanskje derfor tonen i veidebatten til tider er høy og at protestene mot bompenger er økende, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening i en pressemelding.

Veiprising er fremtidens avgiftssystem
Undersøkelsen viser at 53 prosent av befolkningen mener veiprising bør erstatte dagens bilavgifter. Kun 8 prosent mener at det nåværende avgiftssystemet er bedre, mens 22 prosent mener veiprising ikke bør innføres av hensyn til personvernet.

– Jeg må innrømme at jeg er litt overrasket over at så mange er positive til veiprising. Det har ikke vært noen bred debatt om dette spørsmålet ennå, men folk virker veldig opplest på saken. Det er svært få som ikke har tatt stilling til temaet, sier Andresen.

Hvis det innføres et veiprisingssystem i Norge, mener 46 prosent at dette kun bør erstatte dagens bruksbaserte bilavgifter. 33 prosent mener veiprising også bør erstatte kjøpsavgiften slik at veiprising blir den eneste bilavgiften i fremtiden. 54 prosent mener veiprisingen bør differensieres slik at det er dyrene å kjøre i by og i rushtiden enn på landeveien, mens 27 prosent vil ha en flat sats som ikke tar hensyn til hvor og når du kjører.

– Dette må være et viktig signal til Stortinget som i februar skal vedta om veiprising skal utredes eller ikke. Spørsmålet er veldig komplisert. Derfor trenger vi en grundig utredning som får alle fakta og problemstillinger på bordet før vi tar stilling til om veiprising er morgendagens avgiftssystem, sier Andresen.

Bilavgiftene har et formål, men er for høye
Undersøkelsen viser at finansiering av veibygging er den viktigste grunnen til å ha bilavgifter, fulgt av finansiering av kollektivtilbudet og hensynet til klima og miljø på de neste plassene. Kun 17 prosent mener vi ikke bør ha bilavgifter i det hele tatt.

Totalt sett er imidlertid dagens bilavgifter for høye, sier 59 prosent av befolkningen. Kun 5 prosent mener de er for lave, Det er bompenger som er den mest upopulære bilavgiften. 71 prosent mener denne er for høy i dag, mens 59 prosent mener engangsavgiften på nye biler er for høy. 32 prosent av befolkningen mener bruksavgiftene på bil bør økes og kjøpsavgiften settes ned. 10 prosent mener det motsatte, mens 21 prosent mener dagens fordeling mellom kjøp og bruk er riktig.

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar på oppdrag av Bilimportørenes Landsforening blant et landsrepresentativt utvalg på 1046 personer i januar 2019.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

  2 comments for “Folket sier: Veiprising er fremtidens bilavgift

  1. Om tanken legger til grunn GPS overvåking så er dette fullstendig forkastelig og uakseptabelt! Hvordan skal dette løses når en kjører inn/ut av Kongeriket og hva med utenlandske turister? Statsmakten har kontroll på alle bevegelser kjøretøyet har. Noen argumenterer
    med at en blir sporet uansett via mobil tlf. Riktig, men en kan slå av når en vil. GPS sporing i bil må stå på hele tiden. Andre mener at så lenge en har «rent mel i posen»…………osv. Er enkelte nordmenn så fullstendig naive at de godtar statlig GPS overvåking? De politiske partiers fantasi og avgifts kåthet er utrolig når det kommer til hvordan de kan grafse i folks økonomi! Tar her ikke stilling til dagens avgiftsystem, men vegprising via GPS er å gå forlangt, blir som om en beveger seg med fotelenke. Dagens bom-penge system er også forkastelig, der blir en også overvåket, det rammer også usosialt. Om en ser til Danmark og Tyskland, er det tungtrafikken (over 12 tonn tot.vekt) som betaler på motorvei. Andre land bruke Vignet/GO box, Frankrike har betalsystem på Classe A motorveg, men disse har har alternative veier som er gratis. Her i Kongeriket skal en altså overvåkes og betale på enhver krøttersti. Minner om Kommunist og diktatur stater en ikke vil sammenligne seg med. Om alle avgifter generert av bil hadde gått til veibygging, hadde vi antagelig hatt Europas sikreste veier. Dessuten, er det menigmanns oppgave å finansiere Sykkelstier, Bussveier og Tog spor?

  2. Eneste korrekte og rettferdige måte å ta betalt for bruk av vei, er den ‘gammeldagse’ kilometeravgiften ala den vi hadde på dieseldrevne kjøretøy tidligere.
    Fjern absolutt ALLE avgifter som nå er tilknyttet bruk, enten det er via drivstoff eller straffeskatter (bompenger), og bruk kjørte kilometer og kjøretøygruppe som grunnlag for avgiftene. Elektronisk avlesing av kilometerstand bør være ‘peanuts’ i dagens elektronikksamfunn, og avlesing ved grensepasseringer kan faktisk også foregå elektronisk.
    Ellers, vedr. sporing og overvåking, så kan man være så hysterisk og allergisk man bare vil, vi legger igjen spor i alle himmelretninger allerede.
    Dessuten er moderne biler allerede proppa med systemer som avgir data både hit og både dit. Til og med vårt kjøremønster registreres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *