Flaskehals på E6 i Trøndelag er borte

Ordfører Borgny Kjølstad Grande (Sp) klippet snoren og markerte at en flaskehals på E6 i Grong nå er historie. Den nye Fjerdingelvbrua på E6 i Grong kommune er offisielt åpnet.

Ordfører i Grong Borgny Kjølstad Grande klippet snora, og åpnet Fjerdingelvbrua. Foto: Statens vegvesen.

– Den nye brua med tilknyttet ny veg erstatter et vanskelig punkt på E6 med dårlig kurvatur og smal bru. Det er stas å kunne markere at en av de største flaksehalsene på E6 i Trøndelag er historie, sier prosjektdirektør i Statens vegvesen Ove Nesje i en pressemelding.

Fjerdingelva og Litlåa renner ut i Namsen som er et verna vassdrag. Statens vegvesen, PEAB Norge og Austad Maskinstasjon har derfor jobbet målrettet for å bevare vassdragene og hindre negativ effekt av utbyggingen.

– Vi har blant annet sikret fisken naturlig elvebotn i begge elvene og nok vann i kulverten i Litlåa uansett vannstand. Det er også laget nødvendige hulrom og skjul for fisken når den skal gå opp i elva. I tillegg har vi bevart kantskogen og vegetasjonen langs elva, sier landskapsarkitekt Guri Pedersen Skei i Statens vegvesen.

Bygd for krevende klima
Isgangen i Fjerdingelva er en utfordring i vårløsningen. Den nye brua er derfor bygd for å tåle langt større flom og belastning enn den gamle. Brua er blant annet beskyttet med ekstra grundig «plastring» av store steiner. Den nye brua er også lenger og høyere enn den gamle brua.

Markerer starten på en større utbygging i Namdalen
Den nye brua er første byggetrinn i utbedringen av E6 Fjerdingen – Grøndalselv. Resten av den 11 kilometer lange strekningen skal etter planen åpne for trafikk høsten 2023.

Fjerdingen Grøndalselv-utbyggingen, inkludert brua, har et budsjett på 480 millioner kroner inkludert moms.
– Her ligger vi an til å bygge 11 kilometer veg til under budsjett. Pengene som eventuelt blir til overs får vi bruke til å bygge mer veg på begge sider av prosjektet, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.

I forbindelse med byggingen av Fjerdingelvbrua er det lagret betydelig overskuddsmasser rett nord for den nye brua.

– Denne steinen skal vi benytte når vi skal bygge neste etappe med ny veg mellom Fjerdingen og Grøndalselv. Det er god gjenbruk og sikrer at vi får bygd mer for pengene, sier Johnsen.

Videre nordover ligger strekningen E6 Grong-Nordland Grense inne i ny Nasjonal Transportplan. En omfattende forstudie er fulført, og nå starter den formelle planprosessen. Det er planlagt å bruke tre milliarder kroner, én milliard av disse før 2027.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *