Ferjeprisen fortsetter ned, noen strekninger blir gratis

Støre-regjeringen har varslet at den vil halvere ferjeprisene i løpet av fire år, men starter beskjedent når den skal justere Solberg-regjeringens budsjettforslag.

Samferdselsminister Jon-Inge Nygård vil bruke 1 milliard på å redusere ferjeprisen i 2022. Foto: Jakob Vorren/SD.

Den nye regjeringen har ikke hatt mange ukene på å endre budsjettforslaget Solberg-regjeringen la fram i oktober. Da kan det være fristende å gjøre tallene større enn de er.

– I Hurdalsplattformen legger regjeringen opp til å halvere prisene på riksveiferjer i fireårsperioden, og vil legge til rette for tilsvarende reduksjoner på fylkesveiferjene. I tillegg er det lagt opp til å innføre gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjeforbindelser med under 100 000 passasjerer årlig gratis. Dette er et viktig steg for å følge opp plattformen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

I budsjettforslaget ligger det 1 milliard kroner til billigere ferjebilletter. Nygård vil redusere ferjetakstene med 30 prosent sammenlignet med prisen for et år siden. I realiteten er det en reduksjon på om lag 12 prosent i forhold til dagens pris.

I forbindelse med revisjonen av statsbudsjettet for 2021 ble ferjeprisen satt ned med 25 prosent fra 1. juli 2021. Samtidig har den korona-reduserte momsen for ferjebilletter igjen blitt økt fra 6 til 12 prosent. Det betyr at den reelle endringen i sommer var en reduksjon på cirka 18 prosent og ikke 25 prosent.

Gratis ferje
I tillegg til at regjeringen vil senke ferjebilletten med cirka 12 prosent fra årsskiftet, vil den komme tilbake i forbindelse med revidert budsjett om et halvt år med forslag til hvordan deres forslag om gratis ferje til øyer uten fastlandsforbindelse og strekninger med lav trafikk skal gjennomføres.

Det høye ferjeforskuddet for biler over 8 meter (medregnet tilhenger eller sykkelstativ) er ikke nevnt i regjeringens forslag, men kan bli aktualisert gjennom et spørsmål til samferdselsministeren.

Engangsavgift og diesel
Det blir ingen vesentlige endringer i engangsavgiften for bobiler. Regjeringen opprettholder sin forgjengers forslag om en mindre inflasjonsjustering.

CO2 er et hett tema i budsjettet. Støre-regjeringen opprettholder Solberg-regjeringens påslag i CO2-avgiftene. For å skjerme bilistene fra store avgiftshopp har finansminister Vedum (Sp) gitt et fradrag på 65 prosent kompensert med en lavere veibruksavgift. Der Solberg-regjeringens forslag ville gitt en prisøkning på diesel med 47 øre, blir den med det nye forslaget redusert til 15 øre.

Støre-regjeringen er en mindretallsregjering og dens forslag til budsjett kan bli endret gjennom forhandlinger med andre partier før det blir vedtatt i Stortinget i midten av desember.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *