Ferjeforskuddet: Føler vi ble sviktet

På forhånd hadde de god dialog med flere representanter i Stortingets Transportkomite. Så kom forliket mellom regjeringen og Frp. Det ble en nedtur med tanke på ferjeforskuddet.

Ferjeprisen går ned 1. juli, men forskuddet, som gir halv pris, forblir uendret for kjøretøy over 8 meter. Foto: Knut Randem.

Norsk Bobilforening (NB) og Norsk Bobil- og Caravanclub (NBCC) har i fellesskap arbeidet mot Stortinget i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for å følge opp vedtaket Stortinget gjorde om redusert ferjeforskudd i desember. Vedtakene i Stortinget er tidligere omtalt av Bobilverden.no her.

Stortinget har bedt regjeringen om å innføre et lavere ferjeforskudd for alle og å legge fram en plan for en halvering av ferjeprisene.
I forslaget til revidert statsbudsjett senket regjeringen ferjeforskuddet for kjøretøy under 8 meter fra 3700 kroner til 3000 kroner, men det høye forskuddet på 14 800 kroner for bobiler (og andre kjøretøy) noen centimeter lenger enn 8 meter ble ikke justert.

– Vi fikk så tydelig positive tilbakemeldinger fra representanter i Transportkomiteen om senking av forskuddet for de litt lengre bobilene at det var like før vi gikk ut og fortalte medlemmene om det. Så kom forliket med regjeringen og ferjeforskuddet var åpenbart glemt, sier Odd Ørstavik, president i NB. Han uttaler seg her på vegne av både NB og NBCC.

Foreslo likebehandling av kjøretøygruppe M1
Foreningene er ikke i mot at den enkelte betaler for den plassen man opptar på ferja. Problemet er det usosiale ferjeforskuddet for de litt lengre kjøretøyene. Det hindrer de med minst penger på konto i å få 50 prosent rabatt på ferjeprisen, sier Ørstavik.

Han minner om at en bobil som er litt over 8 meter godt kan være gammel og billig og er slett ingen indikasjon på rikdom. Med det høye ferjeforskuddet er det de med best råd som får rabatt mens de mindre bemidlede må betale full pris.

– Mange familier har ikke råd til å legge ut 14 800 kroner. Det hjelper ikke så mye at ubenyttet beløp tilbakebetales når ferjeavtalen sies opp, sier Ørstavik.

– Vårt forslag er at alle kjøretøy i kjøretøygruppe M1 skal betale det laveste ferjeforskuddet uansett hvor langt det er – så lenge det er et fritidskjøretøy. I bomstasjonene betaler alle kjøretøy i kjøretøygruppe M1 samme pris, så formuleringene er ikke ukjente for myndighetene.

Ørstavik kan ikke se at en mer velvillig holdning til de litt lengre kjøretøyene skal koste Staten noe som helst – utover at noen flere får råd til å få rabatt. Mindre fram- og tilbakesending av penger og administrasjon av ferjekontoen bør vel være en gevinst for Staten?

Forliket
Det var Frp som sikret regjeringen flertall i Stortinget for dette budsjettet. I forliket ble ferjeprisen satt ned med 25 prosent, men ferjeforskuddet har ikke blitt nevnt.

Bobilverden.no har spurt Bård Hoksrud (Frp) om ferjeforskuddet var et tema i forhandlingene med regjeringen og om hvordan partiet vil følge opp ferjeforskuddet videre.

I en epost bekrefter Hoksrud at et redusert ferjeforskudd var med som et av deres krav til regjeringen.
– Det var et stort trøkk fra mange for at vi måtte få redusert ferjetakstene mest mulig. Så det var det vi la inn det største trykket på, svarer Hoksrud. Han forteller videre at de har lagt inn en merknad i revidert budsjett slik at de vil komme tilbake til ferjeforskudd og pris i arbeidet med statsbudsjettet for 2022. Han sier at deres mål er at ferjene skal være gratis, men inntil det skjer vil de engasjere seg for en redusert forskuddsinnbetaling.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *