Nye fergetakster fra 2017?

Samferdselsministeren forteller om endringene for bobiler i NBCCs medlemsblad.

Samferdselsministeren forteller om endringene for bobiler i NBCCs medlemsblad.

Forslagene om økt fart, økt bredde og vinterutrustning for store bobiler er til sluttbehandling i Vegdirektoratet. Fergetakster utredes også. Samferdselsministeren mener dette blir et godt år for eiere av bobiler og campingvogner.

– Camping er en viktig del av turistnæringen i Norge. Norge er et fantastisk land å reise i. Vår oppgave er å legge best mulig til rette for bobiler og campingvogner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til bladet Bobil & CaravanMagasinet (BoCM).
– Vi må gjøre vårt for å tilrettelegge rasteplasser, tømmeplasser og campingmuligheter med god standard.

Bladet kommer ut i dag. I intervjuet sier statsråden at han mener dette blir et godt år for eiere av bobiler og campingvogner. Han minner om takstendringen for store bobiler i bomstasjoner fra 4. april og at intervallet for PKK (EU-kontrollen) endres fra 1. oktober. Dette har tatt tid fordi det krevde en omlegging av datasystemer og rutiner.

Ting tar tid
– Politiske beslutningsprosesser tar tid. Forslag skal på høringer til alle involverte og berørte, både i embetsverk, organisasjoner, nøkkelvirksomheter og andre. Selv når endringer er besluttet, enten av Stortinget eller i regjeringen, kan det, som for eksempel når det gjelder avgifter og kjøretøytekniske ting, være behov for endringer av datasystemer, endringer i rutiner, og i noen tilfelle også opplæring av offentlige tjenester som har ansvaret for gjennomføringen, påpeker statsråden overfor BoCM. Han legger til at ikke alle ser ut til å ha helt forstått hvor lange og tidkrevende selv små endringer kan være.

Flere nyheter før sommeren?
Mange venter nå på at to eller kanskje tre forslag vedtas og iverksettes. Både hastighet og vinterutrustning for store bobiler og største tillatte bredde har vært ute til høring. Høringsfristen var 2. mars.
Solvik-Olsen sier til BoCM at Vegdirektoratet er i ferd med å sluttbehandle forslagene. Forslagene vil bli sendt departementet før sommeren.
– Det er få som kjører bobil om vinteren, så dette bør vi kunne få til, sier statsråden.

Men noe vil ta lengre tid. Solvik-Olsen forteller til bladet at Vegdirektoratet er i gang med å utrede fergetakstene.
– Dette vil være et komplisert og vanskelig arbeid som vil ta betydelig tid. Foreløpig er det kommet opp et forslag om å innføre taksering etter lengdemetre på ferger fra 2017.

Noe kan ta veldig lang tid å gjennomføre. Solvik-Olsen forteller i intervjuet at han har fulgt opp forslaget om å øke vektgrensen for førerkort klasse B til 4250 kg, men har foreløpig møtt veggen i form av EUs regelverk. Han mener det ikke vil tjene norske bilister med en egen norsk ordning som EU ikke aksepterer, men lover å arbeide videre med saken. I artikkelen oppgis det at NBCC (Norsk Bobil og Caravan Club) i fjor uformelt drøftet temaet med representanter for EU-kommisjonen.
Samferdselsministeren forteller i intervjuet at han har nytte av å samarbeide med interesseorganisasjoner som NBCC. Bladet BoCM utgis av NBCC.

Tre forslag ventes altså å komme fra Vegdirektoratet ”før sommeren”. Overfor Bobilverden har statssekretær Tom Cato Karlsen nylig opplyst at det ikke kommer noen kunngjøringer av nyheter før sommerferien starter. Trolig trenger også departementet noe tid før nyhetene slippes.

Les mer: Ny dato for EU-kontrollen for store bobiler
Les mer: Hva kommer etter lavere bompenger?
Les mer: Kake for nye bomtakster for bobiler
Les mer: EU-kontroll for store bobiler utsatt
Les mer: 2016 – et år med mange endringer?

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *