Fem stortingsrepresentanter med omfattende forslag om bobil

På ni punkter vil fem stortingsrepresentanter ha endringer som kan gjøre livet enklere for bobileiere. Forslagene spenner over blant annet engangsavgift, typegodkjenning og tømmestasjoner.

Fem stortingsrepresentanter har levert ni forslag som kan gjøre ting enklere for eiere av bobiler.

Det er fem stortingsrepresentanter fra Frp som i et representantforslag før helgen la fram ni punkter til forbedringer.

Engangsavgift og typegodkjenning
Forslagene spenner over flere områder. Det første berører typegodkjenning og engangsavgift. Punkt 1 lyder:

Stortinget ber regjeringen endre Forskrift om engangsavgift på motorvogner § 2-5. Ny hovedregel for definisjon av bobil for beregning av engangsavgift skal være at alle kjøretøy som leveres som bobil fra fabrikk og har typegodkjenning som bobil, skal ha slik avgiftsberegning. Det etableres en egen regel for kjøretøy registrert i andre kjøretøyklasser som senere bygges om til bobil. Her må det forutsettes standardkrav og enkeltgodkjenning for å få slik omklassifisering.

I et eget forslag foreslår de å avvikle ordningen med enkeltgodkjenning av bobiler i Norge. Eksisterende typegodkjenninger skal etter deres mening være tilstrekkelig for godkjenning som bobil i Norge.

Forslagene innebærer at det ikke skal være en særskilt norsk typegodkjenning med egne krav til hvordan en bobil skal være innredet for å få lav engangsavgift.
Om disse forslagene går gjennom vil også bobiler uten tilstrekkelig takhøyde i kjørbar stand kunne godkjennes. Det vil åpne for et stort utvalg av små bobiler, som i dag har engangsavgift som en vanlig personbil.

Forslag om endring av regulativ og takster. Foto: Knut Randem.

Ferjer
Femkløveret foreslår at fritidskjøretøy som bobiler skal følge takstgruppe B2 på ferjer – uansett vekt.

De foreslår også å endre AutoPass-regulativet slik at fritidskjøretøy som bobiler betaler takstgruppe AP1.

Det vil si at om disse to forslagene går gjennom vil ferjer få et takstregime tilsvarende det som finnes for store bobiler på bomveier. Pris og forskudd blir da trolig som for mindre biler.

Også det fjerde forslaget omhandler ferjer og går ut på at kjøretøy i kjøretøygruppe M1 skal kunne betale forskudd til AutoPass ferjekonto som bil under 8 meter. En slik ordning ble innført midlertidig for alle i forbindelse med koronapandemien. De fem stortingsrepresentantene vil altså gjøre en slik ordningen permanent for blant annet bobiler.

Forslag om enklere vektøkning og høyere vekt for førerkortklasse B. Foto: Knut Randem.

Enklere endring av vekt
De senere årene har det blitt gjennomført forenklinger i regelverket for endring av vekt opp eller ned, men fortsatt baseres endringene på opplysninger i CoC-dokumentet. Forslagsstillerne går inn for at bobiler kan få økt tillatt totalvekt ved ettermontering av deler utført av andre enn sluttprodusent, og at deres dokumentasjon skal være tilstrekkelig for å godkjenne endringen.

Forslag om å utnytte eksisterende infrastruktur langs riksveier for å etablere tømmestasjon for bobiler. Her fra Hellåga rasteplass ved Sjonafjorden. Arkitekt: Nordplan AS, Arild Waage. Foto: Jarle Wæhler/Statens vegvesen.

Flere tømmestasjoner
Til tross for at forurensningsloven § 26 pålegger alle kommuner å sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann og toalett fra bobiler er det fortsatt mange som mangler dette. Stortingsrepresentantene foreslår at Statens vegvesen tar et ansvar for å etablere slike på riksveinettet for eksempel i kombinasjon med døgnhvileplasser der det allerede er en viss infrastruktur for vann og avløp.

Gjengangere foreslås igjen
Arbeidet for å øke maksimalvekten for bruk av førerkort klasse B til 4250 kg er en gammel traver. Forslaget er også med i arbeidet med revisjonen av Førerkortdirektivet som nå pågår i EU. Forslagsstillerne vil at Stortinget skal be regjeringen arbeide aktivt med dette.

Også den danske Tempo 100 ordningen som gjør det mulig for bobiler over 3500 kg å kjøre i 100 km/t på motorvei og 80 km/t på landevei i Danmark har vært oppe tidligere. Etter et spørsmål fra Bobilverden.no til samferdselsministeren i 2018 ga han Statens vegvesen i oppdrag å undersøke om norsk godkjenning kunne aksepteres i Danmark. Etter svært lang saksbehandling i Danmark ble søknaden avslått i fjor.

Konkret foreslår de fem stortingsrepresentantene, Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen og Erlend Wiborg, at regjeringen arbeider for at en Tempo 100-godkjenning kan utføres i Norge. Nå må du til Danmark for å bli godkjent.

Dersom de ni forslagene får flertall i Stortinget blir de samlet eller enkeltvis sendt som en «ordre» til regjeringen. Når det gjelder forslag som har med avgift å gjøre har et av regjeringspartiene (V) tidligere tatt til orde for en sterk heving av engangsavgiften for bobiler i forbindelse med statsbudsjettet. Når deler av avgiftsregelverket nå settes i spill kan det også påvirke andre delere av helheten.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Slik gikk det i Stortinget

Del dette med andre:

  8 comments for “Fem stortingsrepresentanter med omfattende forslag om bobil

 1. Supert om nye regler som ovenfor, blir vedtatt. Spesielt kl. B, førerkort bør få høyere vektlov. Gjerne 5000kg. Hvis vi tar traktor fra 16 år og kan kjøre i trafikk med henger med last på flere tonn, som ikke står i stil eller forhold til bil kort kl. B.

  • EU behandler i disse dager om å få inn en vektøkning på klasse B til 4250kg. Dette i forbindelse med den vektøkningen som kommer på nyere el-varebiler.
   Dette vil trolig også Norge komme til å innføre.

   • EU har over lang tid hatt endring av kjørekortdirektivet på agendaen. Den aktuelle statusen nå i mai 2021 er omtalt her: https://bobilverden.no/et-steg-naermere-4250-kg/
    Økningen av vekten på elektriske varebiler er allerede gjennomført og har ingen direkte sammenheng med den revisjonen EU nå gjør av kjørekortdirektivet. Men det gir gode argumenter for de som generelt vil øke vekten for førerkortklasse B.

 2. Har førerkort kl BE, bil med henger. Har bil som kan trekke 2t og en campingvogn på 1,9t. Totallengde på nesten 14m. Dette kan jeg kjøre rundt i Norge med, men ikke en bobil på 6m som veier litt over 3,5t.
  Førerkortreglene for dette er jo helt ute på dato og bør gjøres noe med. Hev grensen på bobil til 4,4t for B og BE førerkort. Vi vil få mer totalvekt og sikrere bobiler i trafikken

 3. Tror det selgeres mang bobiler, registrert 3500 kg med feil vekt vognkort.
  Har selv bobil med 3005 kg vekt bil med fører vognkort.
  Vekt er 3540 kg tom bil, men med bilens utstyr slik forhandler har utstyrt i tillegg.
  Bil, drivstoff, vann,1 person og utstyr 3800 kg. 300 kg overvekt !!!!

 4. Kan bare tilslutte meg disse endringene.
  Man kan ikke direkte si at man ble lurt ved kjøp av bobil med tanke på undersøkelsesplikten, men det er et missforhold mellom regelverket og de faktiske forhold.
  Min bil er registert med kapasitet på 3500 kg. Når den er fullstendig tom, men med fulle tanker for drivstoff og vann samt fører, er vekten 3570 kg.
  Bilen er registrert for 6 personer. Dersom man regner normal gjennomsnittsvekt per person på 70 kg, vil bilen før den kjøres ha en vekt på 3920 Kg. Normalt er flere av pasasjerene barn, men man har likevel overvekt i forhold til den registrert tillatte vekt allerede før man tar med seg bagasje, klær, fortelt og det som er normalt å ha med på en campingtur.
  Det stilles her for lite krav til siste produsent av slike biler, dersom man skal etterkomme regelverket. I følge forskriftene er det ikke tillatt å registerer et kjøretøy med mindre kapasietet til last, enn det antall pasasjerer som kjøretøyet er registrert for, selv om de teknsiske data for produsent av selve karosseriet tilsier at kjøretøyet har høyere kapsitet.
  3500 kg blir da en avgiftsbegrensing og har ingen ting med trafikksikkerhet å gjøre. Når man i tillegg kan påmontere en tilhenger (dersom denne har bremser) til kjøretøyet med en lastekapasitet på 1200kg, hjelper det lite for annet enn for ekstra bagasje. Man har uansett overvekt på kjøretøyet. I tillegg blir vogntoget 10 meter langt i stedte for 7m.
  Og dersom man er så heldig at man har førerkort for kjøretøy med høyere kapasitet, vil den bilen man har gå gjennom en lang prosess med ny samsvarserklæring, nytt ID skilt og omregistering hos biltilsynet som lett lastebil om mulig. Og produsenten er selvfølgelig ikke norsk.
  Det finnes noen smutthuller som ettermontering av luftfjæring osv. Men det blir vel ikke før neste sommer 🙁

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *