Fartsgrenser: Et år uten svar fra Danmark

For halvannet år siden lovte den danske transportministeren høyere hastigheter for bobiler over 3500 kg. Men byråkratene ville det annerledes. I dag har de ruget i et år på en norsk henvendelse – uten å gi svar. Det var Bobilverden.no som tok saken opp med norske myndigheter.

Danske motorveier står ikke tilbake for norske, svenske eller tyske. Likevel kreves spesiell godkjenning av større bobiler for å kunne kjøre i 100 km/t. Foto: Knut Randem.

Bobiler mellom 3501 og 7500 kg hadde i Danmark en fartsgrense på 80 km/t på motorvei og 70 km/t på landevei. Tyskland i sør har satt den generelle grensen til 100 km/t og i Sverige og Norge kan bobilene i kjøretøygruppe M1 følge skiltet hastighet.

– Hastighetsforskjeller på kjøretøy gir flere tilfeller av lange forbikjøringer. Det kan skape farlige situasjoner. Derfor bør fartsgrensene være så like som mulig for kjøtetøytyper som er teknisk sett ensartede, sa transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen da endringen ble gjennomført 15. mars 2018.
– Enkle og fornuftige regler gir mer mening for å trafikantene å overholde, sa han.

Så enkelt skulle det ikke være. Byråkratene hadde et regelverk kalt ”Tempo 100” og inn i det regelverket plasserte de etter hvert denne endringen. Det betyr at alle bobiler som skal benytte den nye fartsgrensen må vises i en dansk synshall – en privat utgave av det norske Biltilsynet – for å bli godkjent for den nye hastigheten. Et 100-merke må også limes bak på bilen.

Det var likevel ikke så enkelt å gjennomføre ny fartsgrense for større bobiler i Danmark.

Det kom etter hvert fram at den danske Færdselsstyrelsen mente at norske bobiler også måtte vises for dansk visningshall for å få godkjenning etter deres ”Tempo 100-ordning” og påføres ditto merke. Dette kom blant annet fram gjennom et svar til en av våre lesere. Senere la Færdselsstyrelsen ut en tekst på sin hjemmeside hvor det ble oppgitt at andre land kan søke om godkjenning for sine nasjonale ordninger.

Transportministeren ville ikke svare
Bobilverden.no spurte transportminister Olesen om Færdselsstyrelsens detaljregler kunne anses å være i tråd med lovteksten. I en epost fra departementet avviste han å svare på spørsmålet med begrunnelsen at han ”ikke hadde anledning til å stille til intervju”. Samtidig viste hans presseavdeling til pressemeldingen som hadde skapt forvirringen.

Via Trafikk-, Bygge- og Boligstyrelsen fikk Bobilverden.no opplyst at Færdselsstyrelsen for utenlandske bobiler krever en ”Attest eller annen form for dokumentasjon fra myndighetene i det land hvor campingbilen er registrert (i dette tilfellet Norge), som opplyser at campingbilen er godkjent i landet for kjøring i 100 km/t eller mer”.

Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen reagerte raskt etter henvendelsen fra Bobilverden.no. Foto: Knut Randem.

Samferdselsminister reagerte raskt
Den norske samferdselsministeren Solvik-Olsen hadde i fjor sørget for å få nordisk enighet om gjensidig respekt for personlige bilskilt. Bobilverden.no spurte derfor om han kunne tenke seg å bidra til en gjensidig nordisk aksept av godkjenning av bobiler i denne sammenhengen.

Solvik-Olsen reagerte raskt og bare 18 dager etter vår henvendelse ga han Vegdirektoratet i oppdrag å ta opp spørsmålet med danske myndigheter. Kort tid etter, 15. august 2018, sendte Vegdirektoratet en henvendelse til den danske Færdselsstyrelsen der de forklarte de norske reglene for godkjenning av bobiler og ba om allmenn godkjenning for norske bobiler til å benytte de nye fartsgrensene i Danmark.

Så ble det stille. I april purret Vegdirektoratet på saken og spurte Færdselsstyrelsen om når de kunne forvente et svar. Fortsatt taushet.

Denne uka får Bobilverden.no bekreftet av Vegdirektoratet at de ikke har fått svar fra Færdselsstyrelsen, men at de på ny vil følge opp saken etter ferien.

Bobilverden.no har også spurt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som Færdselsstyrelsen ligger under, om når norske myndigheter vil få svar på sin henvendelse. Vi har ikke fått svar – verken nå eller da vi spurte om det samme i fjor høst.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les mer: Øker hastigheten for bobiler
Les mer: Dansk lovregel for høyere fart ikke så enkel å gjennomføre
Les også: Danskene sa nei!

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *