Fareskiltet du bør ta på alvor

Dette skiltet er ikke til pynt. Foto: Statens vegvesen.

Dette skiltet er ikke til pynt. Foto: Statens vegvesen.

Bilister bryr seg fint lite om fareskiltene som varsler elg. Mange overser skiltet, og mange av dem som ser det, setter ikke farten ned. Det kan føre til at du ikke klarer å stoppe eller styre unna når elgen løper ut i vegen, mener Statens vegvesen. I oktober er det høysesong for ulykker.

– Skilt som varsler elgfare er et av de mest brukte, og trolig minst effektive tiltak mot viltulykker. Undersøkelser viser at bilistene ikke setter ned farten i særlig grad, sier avdelingsdirektør Arild J. Evensen i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.

Statens vegvesen Region øst har studert trafikkulykker med vilt, som har skjedd de siste fire årene. Dette handler stort sett om elgulykker. Da er oktober høysesong.
I Oppland var det 12 viltulykker med personskader i perioden 2010-2013. En person omkom, mens 14 fikk lettere skader. På landsbasis blir mellom 50 og 80 personskader i trafikken meldt til politiet i året. Hvert år blir om lag 1300 elg drept på vegene.

Pass på i skog og ved elv
De fleste elgulykkene skjer der vegen går gjennom skog og i nærheten av vassdrag. Risikoen er særlig stor der det er skråning ned mot vegen og i nærheten av sidedaler. Tre av fire ulykker skjer i mørke og grålysning. Undersøkelser viser også at elgen trekker mer når det er fullmåne.
– Hva gjør Vegvesenet for å forebygge elgulykker?
– Det viktigste tiltaket er rydding av skog langs vegen. Det gjør det enklere for bilisten å se elgen, samtidig som det blir mindre å spise for elgen langs vegen. For hovedvegnettet med mest trafikk settes det opp viltgjerder. Gjerdene leder elgen til sikre krysningspunkter, sier Evensen.

Blinkende skilt prøves ut
Vegvesenet gjennomfører sammen med et lokalt firma, IMSA AS, et prøveprosjekt i Østerdalen med blinkende elgskilt når faren for kryssende elg er særlig stor. Prosjektet er basert på store mengder data innsamlet av Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad om vær, snø, lys, temperatur og andre parametre i forbindelse med elgpåkjørsler. Denne informasjonen samkjøres mot Yr.no og gjør at kan en forutse når det er størst sjansen for at elgen krysser vegen.
– Vi er spente på arbeidet i Østerdalen. Vi tror blinkende elgskilt vil gjøre bilistene mer oppmerksomme, sier Evensen.
– Hva kan bilførerne gjøre for å unngå elgen?
– Vi setter ikke opp elgskilt uten grunn. Bilførere bør derfor sette ned farten og følge ekstra godt med langs vegen på elgstrekninger. Dette gjelder særlig i mørke og grålysning når elgen vandrer. Elgen snur aldri når den løper ut i vegen. Styr derfor alltid mot bakparten for å unngå kollisjon. Det gjelder også når du kjører i kø. Elgen venter ikke til bilene har kjørt forbi, sier Evensen.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *