Et av de største turistvegprosjektene fullføres

Statens vegvesen går nå i gang med siste byggetrinn på Gjendeosen, langs Nasjonal turistveg Valdresflye. Dette er et av de tre største prosjektene langs de nasjonale turistvegene.

Gjendeosen og Gjendebrygga er et populært utgangspunkt for fotturer over Besseggen. Det er også et godt stoppested for veifarende. Foto/skisse: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL.

Gjende er en av ti store turistattraksjoner som får et solid løft gjennom Statens vegvesens arbeid med Nasjonale turistveger. Målet med satsingen er å styrke norsk reiselivs konkurransekraft lokalt, regionalt og nasjonalt. Første byggetrinn på Gjende ble fullført i 2019.

Fullføringen av turistveganlegget ved Gjende består av et nytt servicebygg med kiosk/kafe med kjøkken, nødvendige lagerrom, personalrom, tekniske rom og toalettanlegg. Omkringliggende uteareal skal opparbeides enkelt og estetisk. Kostnadsrammen for byggefase 2 er på 45 – 50 millioner kroner og er finansiert med turistvegmidler.

Det nye bygget blir på ca 350 kvadratmeter og består av trekonstruksjoner med tre og glass i fasadene og tak med trepanel, i samme stil som byggene på Gjende og Reinsvangen som ble tatt i bruk i 2019.

Nasjonal turistveg Valdresflye får et 350 kvm stort kafe- og toalettbygg på Gjendeosen. Foto/skisse: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL.

Dagens kioskbygg skal rivest når det nye bygget er på plass, men skal drives som tidlegere i 2022. Anleggsområdet vil bli gjerdet inne og jobben gjennomført med vekt på å avgrense ulempene for publikum og næringsaktørane.

Enten du skal gå Besseggen, skal hente deg inn etter turen – eller bare kjører forbi så skal dette bli et godt tilbud for en pause med god utsikt. Illustrasjon: Knut Hjeltnes arkitekter.

Med det nye terminalbygget blir Gjende betydelig oppgradert og en komplett fjellterminal for de mange titusen besøkande fra inn- og utland. I den første byggefasen ble det etablert ei ny solid brygge for Gjendebåten med et funksjonelt lagerbygg og med en utforming som støtter opp om stemningen på stedet. Utfartsparkeringen på Gjendeosen ble flyttet til en utvidet parkeringsplass på Reinsvangen, som ble utstyrt med et servicebygg med toalett og sykkelparkering, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Utbyggingen ved Gjende sammen med fullføring av prosjektene ved Vøringsfossen langs Nasjonal turistveg Hardangervidda og Torghatten på Helgelandskysten er de største tiltakene som inngår i satsingen på de 18 Nasjonale turistvegene de kommende årene. Anlegget skal stå helt ferdig neste år.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *