Enklere å endre vekt

Og så skulle du veid 3500 kg? Kanskje du følger feil prosedyre på vekten? Foto: Knut Randem.

Og så skulle du veid 3500 kg? Kanskje du følger feil prosedyre på vekten? Foto: Knut Randem.

Vegdirektoratet foreslår at det skal bli enklere å endre vekt på biler opp og ned rundt 3500 kg. Nå er det krav om tekniske endringer. Dette kan det bli slutt på. Forskriftsendringen er først og fremst beregnet på importerte amerikanske biler, men vil også kunne omfatte bobiler.

For et par dager siden sendte direktoratet ut et høringsforslag om endring av Kjøretøyforskriften. Der foreslås det at:

§ 6-3 nummer 4 ny bokstav D skal lyde:
Eieren kan søke om endring av tillatt totalvekt for kjøretøy i gruppe M og N med største totalvekt under 7500 kg.
– Tillatt totalvekt kan ikke være høyere enn største totalvekt oppgitt av fabrikant.
– Tillatt totalvekt kan ikke settes lavere enn det som er nødvendig med tanke på antall sitteplasser og krav til nyttelast for kjøretøykategorien det søkes godkjenning for. Antall sitteplasser kan endres som følge av vektendringen.
– Kjøretøykategorien til kjøretøyet endres i samsvar med endringen av tillatt totalvekt.
§ 1-14 annet ledd bokstav c skal lyde:
c) Ny godkjenning av endret eller reparert/ombygd/oppbygd kjøretøy når dette kreves etter
§ 6-9 eller § 7-2 nr. 2.1, 3.1 eller 4.1.

Forslaget er sendt på høring med svarfrist 23. november 2015. Direktoratet foreslår at endringen trer i kraft fra nyttår.

For bobiler er det trolig en viktig begrensning i at totalvekt ikke skal kunne settes lavere enn det som er nødvendig for å ha plass til det nødvendige antall sitteplasser og nyttelast. Det blir også mulig å redusere antallet sitteplasser.

Stivbent regelverk
Endringsforslaget har sin bakgrunn i et stivbeint regelverk som kun har tillatt en vektendring i bilens levetid. Samtidig har det blitt stilt krav til tekniske endringer for å redusere totalvekt. Som Vegdirektoratet skriver i høringsdokumentet har dette i praksis vært å lage fiktive endringer. I noen tilfeller har disse endringene også redusert bilens styrke.

Vegdirektoratet skriver at: ”Vegdirektoratet har også mottatt signaler på at dagens regelverk og praksis, når det gjelder fastsettelse av kjøretøyets vekter, er problematisk. Det er vanskelig for brukerne å forstå regelverket. Dette gjør at det går med uforholdsmessig store ressurser til veiledning og saksbehandling. Importører, forhandlere, kjøretøyeiere og bransjen har i lengre tid henvendt bedt om avklaringer og forenklinger med hensyn til endring av vekter på kjøretøy som allerede er godkjent og registrert. En stor del av disse henvendelsene er knyttet til vekt rett over eller under 3500 kg, og gjerne i forbindelse med førerkortklasser”.

Forslaget er begrenset til kjøretøy i gruppe M og N der største tekniske vekt er under 7500 kg ifølge garantien fra fabrikken. I denne omgang er forslaget også begrenset til kjøretøyforskriften og gjelder dermed kjøretøy registrert før 15. september 2012. Endringene i tillatt vekt vil være begrenset av en øvre grense til største tekniske vekt fra fabrikken og ha en nedre grense til minimum nyttelast. Dette gjelder blant annet med hensyn til sitteplasser. De tillatte vektene kan settes både opp og ned innenfor de nevnte grensene.

Vegdirektoratet skriver også at det på sikt vil vurdere en generell gjennomgang av regelverket om vekter.

Les også: Vegdirektoratets høringsforslag (ekstern lenke)
Les også: Den forbannede vekten
Les også: Enklere vektendring for bobiler
Les også: Enklere vektendring for alle (2019)

Del dette med andre:

  8 comments for “Enklere å endre vekt

 1. Dette var hyggelig nytt at nedregistrering av slik kjøretøy.
  Det må ikke være slik at man skal bygge om bilen teknisk for å registrere ned til annen vektklasse så lenge det er nok restvekt til nødvendig last som antall pasasjerer og annen last men alikevel komme under 3500 kg totalvekt.
  Hvis et kjøretøy skal endres til en høyere vektklasse så må det jo være fabrikkantens spesifikasjoner som må følges for evt ombygging til høyere vektklasse.
  – Det blir for dumt hvis det skal være påbudt å kjøre med 1600 kg i bilen pga av et tungrodd og byråkratisk regelverk.

 2. Jeg har en gammet Peugeot Tabbert FFB som har registrert nyttelast 1850 kg og tillatt totalvekt 3510 kg. Bilen er bare 5,65 lang, men det har til nå vært umulig å få endret totalvekten med -10kg for da må angivelig bilen bygges om, men jeg kan godt øke til 3850 som chassiet er godkjent for, Peugeot J5 290 last. Jeg har forsøkt å forklare at bilen veier 2860kg pakket ferdig for tur med ekstra bakmontert Fiamma boks og selv med 4 passasjerer vil jeg fortsatt ha flere hundre kilo igjen til maks totalvekt. Dersom jeg ikke kan minske vekten til 3500kg så bør jeg vel ikke ha lov til å kjøre med 3160 kg zom er dagens vekt med 5 personer og full last. Må jeg laste inn 350 kg betong som balast for å oppnå tillatt totalvekt for å kunne kjøre lovlig. Trodde det var lov å kjøremed mindre vekt enn tillatt totalvekt, men dersom bilen må bygges om for å minske totalvekten med 10 kg pga trafikksikkerheten så må det jo være slik at det er trafikkfarlig å kjøre med tom bil. Jeg gir opp, men ville gjerne at også fruen skulle kunne kjøre, men hun har ikke utvidet førerkort slik som jeg med ABECEDE

  • Godkjent totalvekt er avgjørende for hvilket førerkort bilen krever. Det er selvfølgelig lov å kjøre lettere, men det endrer ikke førerkortreglen.

 3. Hvordan går man frem? Hvor henvender man seg? Jeg har en bil med totalvekt 3500 kg aksellast er foran 1750 kg bak 2250 kg altså 4000 kg max. Da skulle det være en grei sak og øke vekt på denne?

  MVH

  Knut Wolfstrøm

  • Du kan nok ikke summere akselvektene. Totalvekt er et maksimum. Snakk med forhandler så finner de ut om bilen godkjennes av fabrikken for høyere vekt.

 4. Noe nytt? 2017! Bobilforhandleren fortalte meg at en bobil med egenvekt på 3050 kg og totalvekt 3750, ikke kunne søkes endret til totalvekt 3500 uten godkjennelse fra produsent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *