Endre ferjeforskuddet nå eller vente på en større diskusjon?

Vi kan endre ferjeforskuddet i AutoPass for ferje på kort varsel, skrev Statens vegvesen i mars. Hareide ville ikke redusere forskuddet for biler over 8 meter. Hva gjør den nye samferdselsministeren?

Betaler du 14 800 kroner i forskudd får også du som måler over 8 meter på ferjedekket beste pris. Foto: Knut Randem.

i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for 2021 gikk ferjeforskuddet i AutoPass for ferje, etter forslag fra regjeringen, litt ned for kjøretøy inntil 8 meter.

Stortingets enstemmige vedtak et halvt år tidligere om å senke forskuddet også for lengre biler ble ikke fulgt opp i forliket mellom Solberg-regjeringen og Fremskrittspartiet.

Stortinget ber regjeringen vurdere lavere forskuddsbeløp for AutoPASS for ferje, og at dette blir vurdert for alle takstgrupper. (Enstemmig vedtatt i Stortinget, desember 2020)

Mange venter på at den nye regjeringen skal gjennomføre sine opposisjonskrav om lavere ferjepriser og lavere forskuddsbeløp i AutoPass for ferje. Bobilverden.no har derfor spurt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om hvordan han vil følge opp det et år gamle, enstemmige vedtaket i Stortinget.

Nygård svarer at Statens vegvesen har fått i oppdrag å gjøre en helhetlig gjennomgang av takst- og rabattstrukturene i ferjedriften, og å levere et forslag til Samferdselsdepartementet i 2022.
– Denne regjeringen har som mål å gjøre det enklere og rimeligere å bruke ferje i Norge. Nøyaktig hvordan dette skal gjøres, må vi få komme tilbake til, legger han til.

Oppdraget han refererer til ble gitt Statens vegvesen av hans forgjenger 12. mars i år. Statens vegvesen fikk som frist å levere sitt svar innen 1. januar 2022.

Allerede 26. mars svarte Statens vegvesen i et delsvar til daværende samferdselsminister at det er mulig å endre ferjeforskuddet på kort varsel. De så ingen tekniske begrensninger ved å gjøre dette. De så heller ingen vesentlige økonomiske konsekvenser.

En endring av forskuddsbeløpet vil bare få marginal virkning for billettinntektene ettersom 69 prosent av de reisende på fylkesveiferjer og 65 prosent på riksveiferjer allerede benytter seg av rabattavtaler med forskuddsinnbetaling, skrev Statens vegvesen. Likevel fortsatte Hareide (Kr.f) å uttrykke sin bekymring for at for mange skulle få rabatt.
Delsvaret fra Statens vegvesen har vært skjermet for offentligheten.

I et tilleggsspørsmål til samferdselsminister Nygård har Bobilverden.no spurt om han vil gjøre noe for å løsrive forskuddsbeløpet fra den større diskusjonen om takststrukturen. Han har så langt ikke svart på dette spørsmålet.

Det er ikke bobilens registrerte lengde som teller når forskuddsbeløpet skal betales. Skjermdump: Autopassferje.no.

Bakgrunn
Ved å innbetale et forskudd på 3000 kroner for biler inntil 8 meter og 14 800 kroner for biler over 8 meter gis 50 prosent rabatt på de fleste ferjestrekninger. For bobiler over 8 meter er altså terskelen svært høy for å oppnå beste pris på ferjene. For mange er dette mange penger å ha utestående, om de i det hele tatt finnes i familiens budsjett.

Ferjeavtalen kalles AutoPass for ferje og er en tilleggsavtale til AutoPass eller andre EasyGo-bombrikker.
Bobiler over 6 meter, som planlegger å ha med tilhenger, må betale høyt forskudd for få rabatt når de kjører med tilhenger. Dersom et sykkelstativ eller lignende gjør at bobilen måler mer enn 8 meter gjelder samme regel.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Regjeringen vil senke ferjeforskuddet – for noen
Les også: Foreningene krever lavere ferjeforskudd for alle
Les også: Ferjeprisen går ned, men fortsatt høyt ferjeforskudd
Les også: Vet ikke hva redusert ferjeforskudd vil koste
Les også: Utålmodighet i Stortinget om ferjeforskuddet
Les også: Ferjeprisen fortsetter ned, noen strekninger blir gratis

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *