Eldre bilførere kan slippe helseattest

Snart kan trolig også eldre bilister i Norge slippe kravet om helseattest for å fornye førerkortet.

Danmark fjernet i fjor kravet om helseattest for eldre bilførere. Nå kan det samme skje i Norge. To departementer har tatt et initiativ som mange vil glede seg over.

– Nyere forskning tyder på at obligatorisk helseattest for eldre bilførere ikke nødvendigvis er spesielt effektivt for trafikksikkerheten. Dette er et krav som både legene og Statens vegvesen bruker mye tid på.

– Vi skal derfor utrede alternative løsninger for å bedre trafikksikkerheten for denne aldersgruppen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han og helseministeren har nå gitt Vegdirektoratet og Helsedirektoratet i oppdrag å se på hvordan ordningen kan endres.

– Danmark fjernet kravet om helseattest for eldre bilførere 1. juli 2017. Vi ønsker nå å se om det er noe vi også kan gjøre. Det kan blant annet frigi kapasitet hos legene og hos Statens vegvesen, og friske eldre kan slippe å fremskaffe helseattest, sier Solvik-Olsen.

– Fastlegene har det travelt, og ordningen med helseattest for eldre er en oppgave som både legene og mange av pasientene opplever som ganske unødvendig. Vi mennesker både lever lenger, og er friskere lenger. Da er dette en helt naturlig utvikling, sier helseminister Bent Høie.

Krav om helseattest fra 75 år
I dag er det slik at alle førerkortinnehavere fra de er 75 år skal fremlegge helseattest ved fornyelse av førerkort, og førerkortet får en gyldighet på inntil tre år for innehavere under 78 år, og to år for eldre. I 2013 ble aldersgrensen for helseattest hevet fra 70 til 75 år, særlig på grunn av bedre helse blant de eldre.

I en pressemelding skriver Samferdselsdepartementet at de fleste EU-land har liknende ordning som den norske, men nå er det publisert nyere forskning om betydningen av obligatorisk helseattest for trafikksikkerheten, blant annet i en gjennomgang publisert i «Journal of Transport and Health» i 2014, og en rapport utgitt på oppdrag fra Europakommisjonen i 2016. Studiene viser at det er en svak sammenheng mellom alderen på føreren og hvor sikker kjøringen er.

Departementene har ikke oppgitt om det er gitt noen frist for utredningsarbeidet.

Tekst: Redaksjonen, basert på pressemelding

Del dette med andre:

  4 comments for “Eldre bilførere kan slippe helseattest

  1. Dette gjelder vel kun for biler opp til 3500kg, men det burde gjøres tilsvarende justeringer for fornying av C1 sertifikat

    • Dette burde gjelde alle førerkortklasser såfremt det ikke omfatter yrkessjåfører med personbefordring. (Kjøreseddel)

  2. Synes at å fornye helseattest er bra jeg. Men forstår ikke hvorfor førerkortet må fornyes samtidig. Skulle vært nok med et påbud om å ha med gyldig helseattest i tillegg til gyldig førerkortklasse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *