– Ekstremvær truer sikkerheten på veiene

Nye tall fra NAF viser at vedlikehold av veiene er mye viktigere for folk enn å bygge nytt. – Økt nedbør og ekstremvær gjør behovet enda mer akutt.

Vedlikehold er viktigere enn nye veier, mener flertallet. Rassikring er en viktig del av veivedlikeholdet. Foto: Benjamin A. Ward/NAF.

– Politikerne må snu brøken og prioritere vedlikehold mye høyere, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Mens flertallet av folk vil prioritere vedlikehold, brukes kun en av fem kroner som går til vei, på veier vi allerede har.

I NAFs Trafikantbarometer for 2021 svarer litt over halvparten, 51 prosent, at politikerne bør prioritere vedlikehold av veier. Under en tredel, 31 prosent, mener at de bør prioritere å bygge nye veier. Mer enn 4000 personer er spurt. Bare kollektivtransporten skåret høyere. 52 prosent mener den er viktigst.

Enormt og økende forfall på veiene
Etterslepet på norske veier vil koste om lag 100 milliarder kroner å utbedre. Mesteparten av dette er på fylkesveiene, skriver NAF i en pressemelding.

– Veiene skriker etter vedlikehold og klimatilpasninger, og behovet for skredsikring er stort. Med dagens tempo vil det ta 35 år å sikre veinettet mot skred og ras, sier Handagard.

Endringer i klimaet vil få følger for værforhold og nedbørsmengder, rasfaren vil øke og ras og skred kan komme på nye steder. Også Statens vegvesen har advart mot dette.

– Signalet fra folk til politikerne er tydelig, de ønsker større fart på veivedlikeholdet, og de mener dette er viktigere enn nye, store gigantprosjekter, sier Handagard.

Bompengetrøtthet
NAF mener det er to grunner til at folk vil prioritere vedlikehold foran nye veier:
– Det ene er en bompengetrøtthet blant norske bilister. Alle vet at nye veier betyr enda flere bompenger. Når politikerne vedtar å bygge en ny vei så sender de store deler av regningen til landets bilister. Ferjefri E39 er ett eksempel på en strekning der bompengeregningen blir høy, sier hun.

– Det andre er at folk ikke forstår hvorfor det bygges så dyrt og så mye nytt, samtidig som de nedslitte veiene de kjører på til daglig ikke prioriteres, i form av vedlikehold, opprusting og forbedring, avslutter hun.

NAFs Trafikantbarometer 2021 publiseres senere i år, og er en landsrepresentativ undersøkelse utført av Kantar på vegne av NAF i perioden januar-februar 2021. Mer enn 4000 personer har svart på spørsmålene.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

  4 comments for “– Ekstremvær truer sikkerheten på veiene

  1. Det er vel folk på østlandet som ikke trenger nye veier. Jeg tror nok at folk på vestlandet/møre og romsdal og i nordland fortsatt vil ha nye veier. De har fortsatt et alt for dårlig hovedveinett.

  2. Som vanlig er det østlandsregionens stemmer som blir hørt og lagt til grunn for statens prioriteringer. Tror det er på tide å flytte regjering og storting ut i periferien av Norge slik at de kan for et lite innblikk i resten av Norges behov i ett og alt.

  3. Særs gode kommentarer i innleggene over her. Støttes. 👍👍
    Når det gjelder NAF….
    … nei, gidder ikke si mer om det. 🙄

  4. Dette var tullete kommentarer. Det kan godt være at folk som har fått finere veier å sitte i kø på satser på mer vedlikehold enn nybygging. Men det kan dere IKKE vite. Det holder ikke å TRO man vet alt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *