Dyrere kjøp og bruk av bobiler. Eller?

Engangsavgiftene går både opp og ned i 2017. Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

Engangsavgiftene går både opp og ned i 2017. Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

Regjeringen foreslo å øke prisen på nye bobiler og øke dieselavgiften med 35 øre per liter. Etter avtalen med Venstre og Kristelig folkeparti blir økningen i engangsavgiften redusert. Store bobiler kommer enda heldigere ut. Regjeringens forslag om å senke årsavgiften overlevde forhandlingene. Dieselavgiften blir høyere.

Regjeringen foreslo i sitt 2017-budsjett en provenynøytral omlegging av engangsavgiften med økt avgift på utslipp, redusert avgift på vekt og fjerning av avgift på effekt. Endringene ble varslet i 2015 og har som mål å gjøre bilparken mer miljøvennlig.

Regjeringen foreslo også å senke høyeste sats i årsavgiften med nærmere 12 prosent for blant annet bobiler. Dette oppgis å være en kompensasjon for økt drivstoffavgift. Det skal også gis rabatt for bompenger i distriktene.

Generalsekretær Geir Holm  i NCB har regnet på statsbudsjettet. Foto: NCB.

Generalsekretær Geir Holm i NCB har regnet på statsbudsjettet. Foto: NCB.

Mer vekt på forurensing
Omleggingene av bilavgiftene inngår i det som kalles et grønt skifte. Generalsekretær Geir Holm i Norsk Caravanbransjeforbund har regnet på regjeringens forslag til nye engangsavgifter og resultatet etter forhandlingene med støttepartiene.
– Bruker vi C02-komponenten for utregning av engangsavgiften, vil en bobil i mellomstørrelsen som veier 3 000 kilo, har en 130 hk Fiat dieselmotor Euro 6, få en økning på 15 prosent, eller 17 000 kroner i forhold til 2016. Det er 1 prosent lavere enn regjeringens opprinnelige forslag. Tar vi samme bobilen og bruker slagvolum/motorvolum for beregningen av engangsavgiften, blir økningen i 2017 på 5 prosent. I regjeringens opprinnelige forslag var økningen på 13 prosent, sier Holm.

– Mens en bobil som veier 4 000 kilo, har en 3 liters motor, 177 hk Euro 6, vil engangsavgiften ved begge regnemodellene (CO2 eller slagvolum/motorvolum) få en reel prisnedgang på 2 000-3 000 kroner i forhold til årets engangsavgifter.

Holm understreker at deres beregninger er gjort med utgangspunkt i det de har funnet av åpne kilder. Det er derfor mulighet for avvik i beregningene, spesielt fordi bruken av CO2-komponenten er usikker i forhold til bobiler.

Kompliserte avgifter
Venstre foreslo i sitt alternative forslag til statsbudsjett å øke andelen engangsavgift for bobiler fra 22 til 100 prosent av personbil. Dette ville alene økt avgiften med om lag 50.000 kroner. Venstres forslag er ikke en del av forhandlingsløsningen og engangsavgiften for bobiler er derfor fortsatt 22 prosent av personbiler.

Veibruksavgiften på diesel og bensin får en økt CO2-avgift med 6 øre/liter etter forhandlingene med Venstre og Kristelig folkeparti.

Vrakpant for alle bobiler og campingvogner
Et resultat av forhandlingene mellom de to regjeringspartiene og støttepartiene er at det innføres en vrakpant for bobiler utenfor vrakpantordningen og campingvogner. Vrakpanten for disse er satt til kr 8250, men det åpnes for at denne kan senkes når returordningen kommer i gang for fullt for denne sektoren.
Når dette skrives er det usikkerhet knyttet til hva som menes med ”bobiler utenfor vrakpantordningen”. Vrakpanten for bobil er i dag 2400 kroner.

Årsavgift over til forsikringsselskapene
I forbindelse med behandlingen av årets statsbudsjett vedtas også en overføring av innkreving av årsavgiften fra Staten til forsikringsselskapene fra 2018. Da vil den kalles en trafikkforsikringsavgift. De som i 2017 får forsikringsfakturaer som strekker seg inn i 2018 vil merke den nye innkrevingen allerede på den fakturaen.
Nyordningen skal gjøre det mulig å ”avregistrere” bilen i måneder den ikke er i bruk og slik spare årsavgift (trafikkforsikringsavgift).

Del dette med andre:

  4 comments for “Dyrere kjøp og bruk av bobiler. Eller?

  1. I regneeksempelet over for bobil 4000 kg, hvilken verdi ble brukt på CO2?
    Fiat sin nye 2,3L 180HK har et utslipp på 160g/km. Er dette grunnlaget benyttet?

    • Som det står over skal dette være en reell sammenligning av samme bil med gammel og ny avgift – uten at det er tatt hensyn til at Fiat har endret sin motorserie. Det er for øvrig stor usikkerhet knyttet til bobiler og CO2. Bare få bobiler skal etter det vi får oppgitt komme med CO2-utslippet oppgitt i COC-dokumentene, da kan det være grunnlaget for typegodkjenningen av chassiset som brukes i avgiftsberegningen. Men her er det vanskelig å si noe entydig.

  2. Ang CO2 utslipp. Dagens Fiat 150hk er oppgitt til 177g/km. Er det korrekt at motoren på 180 hk kun har 160g/km? Mvh

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *