Dyrere for alle bilister

Det blir dyrere å kjøpe og bruke bil, bompengene stiger til nye rekorder og veivedlikeholdet går for tregt. Samtidig ønsker Solberg-regjeringen 47 øre økning i prisen på diesel.

NAF mener vedlikeholdet av fylkesveiene må prioriteres. Foto: Benjamin A. Ward/NAF.

– Med økende nedbør mangler landet viktig klimasikring av veinettet. I stedet får vi en avgifts-smell til alle bilister, også elbilistene, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF og viser blant annet til forslagene om å øke CO2-avgiften. Bobilverden.no skrev tidligere i dag om budsjettposter av interesse for bobilister, men de generelle avgiftene for alle bilister får større effekt.

Forfallet på veiene vil øke med dette budsjettet. Hoveddelen av vedlikeholdsmidlene går til å hente opp etterslepet på tunellsikring. Regjeringen leverer heller ikke den satsningen på fylkesveiene som er nødvendig, og legger seg langt under det nivået Stortinget vedtok i juni i år, skriver NAF i en pressemelding.

– Mer nedbør og ekstremvær truer sikkerheten på veiene, og det haster med å sikre veinettet mot skred og ras. Nå må det bli vanlige veiers tur. Stortinget har bedt om en milliard i året til fylkesveiene. Senterpartiet og Arbeiderpartiet må finne friske midler når de skal behandle budsjettet, sier Skjøstad.

Skal forfallet fjernes på fylkesveiene koster det over 70 milliarder kroner.
– Det trengs en betydelig større pott for å hjelpe fylkene med dette. Hvis fylkene ikke klarer å utbedre vei-forfallet, mener vi Staten må ta over ansvaret for disse veiene, sier Skjøstad.

Bompengene vokser til 15,1 milliarder
Solberg-regjeringen vil bruke om lag 1 milliard på å nedbetale bompengegjeld i bompengeprosjekter utenfor byområdene. Likevel ligger det an til bompengerekord i 2022. Regjeringen stiller til disposisjon 15,1 milliarder kroner i bompenger i 2022. Det er en økning fra i 2021, hvor tilsvarende tall er 14,4 milliarder kroner.

– Bompenger treffer hardest de som har minst fra før. Dagens ordning er slik at det nesten ikke bygges vei uten bompenger. Det er en utvikling vi advarer mot. Senterpartiet har lovet å kutte i bompengene, så her er våre forventninger høye, sier Skjøstad.

Økningen i CO2-avgiften vil slå hardt ut for alle bileiere og vil i følge NAF øke dieselprisen med 47 øre. Dette kan bli en nøtt å rydde opp i for den påtroppende regjeringen der spesielt Senterpartiet vil verne bilistene. Samtidig ser vi at det nesten ikke selges nye bensin- og dieselbiler i personbilstørrelsen og at bobilistene ikke har noen aktuelle alternativer.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  1 comment for “Dyrere for alle bilister

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *