Dyrere å bruke mobilen mens du kjører

Et forslag til nye satser for forenklede forelegg i trafikken er nå på høring. Ulovlig mobilbruk foreslås hevet med nesten 50 prosent.

Politiet kan gi forenklede forelegg for en rekke forseelser. De må vedtas på stedet. Foto: Knut Randem.

Det foreslås å heve bøtesatsen ved bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn fra 5 000 kroner til 7 450 kroner, og å oppjustere bøtesatsen for øvrige trafikkovertredelser som inngår i forskriften i tråd med konsumprisindeksen.

Forslaget er begrunnet i et ønske om å øke etterlevelsen av forbudet mot mobilbruk under kjøring, og å opprettholde de øvrige bøtenes preventive og straffemessige effekt.

Forslagene er på høring fram til 1. februar. Endringene blir iverksatt senere i år.

Dette kan bli de nye satsene
Ulovlig bruk av mobiltelefon økes vesentlig opp til 7 450 kroner. Øvrige forelegg økes etter konsumprisindeksen. Her er noen eksempler på andre forelegg:

Fartsovertredelse til og med 25 km/t når hastigheten på stedet er 60 km/t eller lavere: 9 300 kroner.
Når farstsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere blir den samme overskridelsen belønnet med et forelegg på 7 000 kroner.

For kort avstand til bilen foran: 7 450 kroner.
Kjøring i strid med påbudt kjørefelt: 6 000 kroner.
Kjøring på eller over gul eller hvit sperrelinje: 4 550 kroner.
Ulovlig forbikjøring for eksempel i strid med skilt eller på høyre side: 7 450 kroner.
Når vikeplikt overfor gående og andre kjørende ikke overholdes: 7 450 kroner.

Ved flere overtredelser samtidig kan det gis en fellesbot. Den høyeste boten betales i sin helhet. Summen av de øvrige reduseres med 50 prosent. Dersom en fellesbot overstiger kr 20 200 skal det ikke gis et forenklet forelegg. Da skal saken forfølges på vanlig måte.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  2 comments for “Dyrere å bruke mobilen mens du kjører

  1. Det er forbudt og det vil bli enda dyrere å bruke mobilen ved kjøring. Men det er ikke forbudt å bruke nye biler med såkalte innoative skjermer. En stor skjerm plassert midt i bilen. Alle justeringer av bilen gjøres via denne skjermen. t. eks regulering av bilens varme.
    Min gamle Volvo Amazon hadde knapper til alle former for regulering og av/på. De var lette å finne og bruke i mørket, den var trafikksikker i et slikt henseende.
    Nye biler hvor alt skjer via en skjerm er ikke trafikksikre, mer farlig enn å bruke mobil tlf!

  2. Er satsar for vanlige folk dette. Er enig med Steinar at storskjerm i bilen kan vara like trafikk farlig som mobil.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *