Du kan klage om kommunen ikke har tømmestasjoner

De fleste har hørt om forurensningsloven og dens krav om at kommunene skal etablere tømmestasjoner for bobiler og andre. Hva gjør du når det ikke skjer?

Kommunene kan etablere tømmestasjoner sammen med private aktører. Foto: Knut Randem.

Alle kommuner skal etter forurensningslovens paragraf 26 etablere «nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter mv».

I løpet av de 11 årene som har gått siden vårt datternettsted Bobilplassen.no ble etablert har redaksjonen to ganger henvendt seg til samtlige kommuner for å kartlegge tømmestasjonene. En stor andel av kommunene har vært likegyldige til spørsmålet og melder tilbake at de ikke har planer om å etablere slike anlegg. Svært mange kommuner svarer ikke på spørsmålet.

Mange steder i landet er det langt mellom tømmestasjonene og åpningstiden kan variere. Mange er vinterstengte i mange måneder.

Bobilverden.no har rettet flere spørsmål til Klima- og miljødepartementet for å klarlegge hva som ligger i kravene og hva du kan gjøre om de ikke oppfylles. Departementet har overlatt til Miljødirektoratet å svare på våre spørsmål.

Tømmestasjoner kan ha ulike former og tilbud. Denne har vaskeautomat for kassetter i tillegg til ordinær tømming. Foto: Knut Randem.

Kan pålegge etablering
Seniorrådgiver Maria Hedenstad i Miljødirektoratet svarer at de ikke har instruksjonsmyndighet overfor kommunene. Det er Statsforvalteren som fører tilsyn. Dersom Statsforvalteren vurderer at mottakstilbudet ikke tilfredsstiller lovens krav, har Statsforvalteren hjemmel til å pålegge kommunen å rette forholdet.

Det betyr i klartekst at dersom kommunen ikke reagerer på kravet om å etablere tømmestasjon(er), kan du rette en klage til Statsforvalteren.

Kan ta betalt
– Miljødirektoratets rolle er å veilede om regelverket. For eksempel sendte vi en redegjørelse for finansieringen til kommunene i vinter, skriver Hedenstad. Spørsmålet om finansiering kom opp i forbindelse med forbudet mot utslipp fra fritidsbåter i Oslofjorden.

En god tømmestasjon krever god tilretteligging. Foto: Knut Randem.

I brevet til kommunene skriver Miljødirektoratet at det ikke er adgang til å finansiere tømmestasjoner gjennom avfallsgebyret eller vann- og avløpsgebyret. Kommunene må derfor finansiere etablering og drift av tømmestasjoner gjennom egne budsjettposter. Direktoratet viser også til at det er opp til kommunene om de vil kreve brukerbetaling for tjenesten.

Kan la andre etablere for seg
I forarbeidet til loven er det beskrevet at «[k]ommunen kan […] velge å etablere nødvendige anlegg selv, eller for eksempel stimulere til opprettelse av slike anlegg, […] eventuelt mot et gebyr til eieren».
– Kommunen kan altså velge å selv etablere slike anlegg, eller å stimulere andre til å opprette mottaksanlegg ved havner, campingplasser, bensinstasjoner osv, beskriver Hedenstad.

– Tar loven stilling til antall tømmestasjoner i kommunen eller betyr «nødvendige anlegg» at større kommuner må ha flere tømmestasjoner?

– Det er kommunen selv som avgjør i hvilken grad etablering av slike anlegg er nødvendig, ved en vurdering av behovet sett i forhold til problemets størrelse lokalt, påpeker Hedenstad og viser til forarbeidet til bestemmelsen.

Kan tømmestasjoner vinterstenges?
På spørsmål om det å vinterstengte tømmestasjoner er i tråd med loven, svarer Miljødirektoratet at de legger til grunn at kommunene i utgangspunktet står fritt til å bestemme når disse tømmestasjonene skal være åpne, så fremt mottakstilbudet i kommunen alt i alt er tilstrekkelig.
Det må oppfattes slik at ikke alle tømmestasjoner kan kreves å være åpne, så lenge det finnes et annet relevant tilbud i kommunen.

Mangler det tømmestasjon(er) i din kommune hele eller deler av året? Da kan du rette en klage til Statsforvalteren om du ikke kommer noen vei med kommunen. Bobil- og campingforeningene kan også framføre slike klager på vegne av medlemmene.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  2 comments for “Du kan klage om kommunen ikke har tømmestasjoner

  1. Stor ros til Gol kommune som etter et års stenging av tømmestasjonen i Herad p.g.a. ombygging, nylig åpnet ny moderne tømmestasjon igjen. For oss som bor her og bobilister som farter forbi, vil den nye tømmestasjonen være til stor nytte. Takk!

  2. Det tok sin tid før Aurskog-Høland fikk på plass en tømmestasjon i kommunen, men så ble den veldig fin også. Stor asfaltert plass og egen rasteplass rett ved siden av, med gangavstand til Bjørkelangen sentrum. Bare så synd at den er vinterstengt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *