Disse landene har veiavgifter, og slik vil EU det skal bli

Veiprisingen i EU-landene er et kaos av vignetter, bompenger og kjørerestriksjoner. EU-Parlamentet har nylig gjort et vedtak om hvordan de vil at veiprisingen skal utvikle seg.

Kartet viser for hvem og hvor ulike former for veiprising praktiseres i Europa. Dette er en situasjonsbeskrivelse fra 2017. Illustrasjon: EU-Kommisjonen.

Det er det trans-europeiske transportnettverket som er utgangspunktet for den strategien Parlamentet tegner opp for å hjelpe medlemslandene å nå målene for reduksjon av CO2-utslippene fram mot 2030.

En oversikt over dagens veiprising, miljøtiltak på veiene og hvilke kjøretøygrupper de gjelder er vist i illustrasjonen over.

Det var i forrige uke Parlamentet stemte for de nye reglene for veiavgifter i EU. Etter den nye lovgivningen skal alle lette og tunge kjøretøy i EU betale avgifter avhengig av deres faktiske bruk av veiene og den mengde CO2 de slipper ut. Land som bruker tidsbaserte avgifter skal gå over til avstandsbaserte avgifter fra 2023 for lastebiler og busser og fra 2027 for minibusser. Når det skal gjelde for vanlige personbiler og i hvilken kategori bobiler havner framgår ikke av den informasjonen EU-Parlamentet har lagt ut.

Ikke alle veier
Vedtaket gjelder altså det trans-europeiske transportnettverket. I Norge inngår for eksempel E6 og hovedveien kysten rundt i nettverket. Se kart over nettverket her (ekstern lenke). Det er opptil det enkelte land om de ønsker å innføre avgifter på sine strekninger i nettverket, men om de gjør det skal faktisk bruk og CO2-utslipp gjenspeiles i avgiftene.

Parlamentet har også vedtatt at utslippsfrie biler skal betale halvparten av laveste takst for biler med utslipp. Vedtaket åpner også for ekstra miljøavgifter i belastede områder.

Regelverket gjelder i dag kun for lastebiler over 12 tonn. Det gjenstår fortsatt en del saksbehandling og forhandlinger før et endelig vedtak kan munne ut i et direktiv som omfatter flere grupper av biler.

Denne uka har samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) deltatt i et uformelt transport- og miljøministermøte i Graz. Der ble det vedtatt en erklæring om trafikk og miljø (ekstern lenke). I en pressemelding i går skriver Samferdselsdepartementet at en rask introduksjon av nullutslippskjøretøy og ikke-fosilt drivstoff er i tråd med regjeringens mål.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: EU: CO2-utslippene fra biler skal dramatisk ned

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *