Det skal bli færre og bedre rasteplasser på riksveiene

Den nye rasteplassveilederen er nå klar. Den beskriver hvordan rasteplass skal lokaliseres og utformes. Tømmestasjon for bobil skal vurderes etablert.

Å ha gode fasiliteter for trafikantene langs veien er essensielt. Både for opplevelsen og trafikksikkerheten. Her på Østerholtheia rasteplass E 18 nordover mot Telemark. Foto: Henriette Erken Busterud.

Veiledning V273 Rasteplasser er et hjelpemiddel for planlegging, prosjektering og etablering av rasteplasser. Den inneholder overordnede prinsipper og anbefalinger til lokalisering, planlegging og utforming av rasteplasser, samordning med andre aktører, utstyr, møblering, drift og oppfølging.

– V273 gir veiledning når vi skal bygge nye anlegg eller foreta større ombygginger av rasteplasser. Den gir også gode råd også til vedlikehold og mindre oppgraderinger, sier sjefingeiør Liv Øvstedal i Statens vegvesen, Transport og samfunn i en pressemelding.

Det er viktig å ta en pause når du er ute på langtur. Her på en rasteplass ved E134 i Vindafjord. Foto: Bård Asle Nordbø.

Færre og bedre rasteplasser
I dag har vi om lag 700 rasteplasser på riksveinettet. 150 av disse skal være hovedrasteplasser med maksimalt én times mellomrom. For å tilfredsstille kravene til standard for hovedrasteplasser, må ca. 50 av disse oppgraderes, ca. 50 må bygges nye, mens om lag 50 kan fortsette som før.

– Hovedregelen er at hovedrasteplassene skal være tilgjengelige for alle typer kjøretøy som er tillatt på den tilhørende veien. De skal være åpne hele døgnet hele året med toalett, utemøbler og avfallshåndtering. Dette er særlig viktig for yrkestransporten. Det krever helårsdrift av vann, strøm, kloakk etc. og kan innebære økte driftskostnader på disse rasteplassene, forteller Liv Øvstedal.

Følger opp regjeringens rasteplasstrategi
I 2020 vedtok regjeringen en strategi for rasteplasser langs riksvei, som gjelder for veiforvaltere av riksvei. Den ble utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Nye Veier og setter krav til avstand mellom rasteplasser og minimumskrav for standarden.

Den nye veilederen skal følge opp strategien og er et ledd i etatens arbeid med å planlegge og utvikle rasteplasser langs riksveinettet. Den omfatter både hovedrasteplasser og øvrige rasteplasser, men ikke rasteplasser som inngår i Nasjonale turistveger. Det er også utarbeidet en egen veileder for døgnhvileplasser.

Rene og pene toaletter på rasteplassene er viktig for trafikantene. Her på rasteplass ved E134 / Haukalivegen Foto: Bård Asle Nordbø.

Statens vegvesen vil også legge til rette for å etablere elbilladere på en del rasteplasser. En viktig forutsetning er at ladestasjonene skal være tilgjengelige for alle typer elbiler. Ladestasjonene skal bygges og drives av kommersielle aktører.

Ikke obligatorisk med tømmestasjon
Veilederen følger samme spor som ble signalisert for et år siden og året før – at tømmestasjoner for bobiler og andre skal vurderes. Opprinnelig var ikke dette punktet med, men et samlet Storting ba om følgende: «Stortinget ber regjeringen legge til rette for flere tømmemuligheter for avløpsvann fra bobiler og campingvogner langs veiene

I veilederen er det beskrevet at det skal vurderes å tilby tømmeanlegg for bobiler, campingvogner og busser. I denne vurderingen skal det blant annet sees på hvor langt det er til nærmeste tømmestasjon på strekningen. Du kan se hele veiledningen her.

Statens vegvesen har publisert et kart hvor det framgår hvilke rasteplasser som skal etableres, oppjusteres eller holder mål. Du kan se kartet her.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  1 comment for “Det skal bli færre og bedre rasteplasser på riksveiene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *