Det gode bobilåret

Nå er det enklere for noen å registrere vekt opp og ned. Foto: Knut Randem.

2016 har vært et år med mange gode nyheter for bobilfolket. Bobilverden ser her på hvilke endringer som har blitt gjennomført. Har du fått med deg alle?

Det er spesielt de som kjører bobil over 3500 kg som gleder seg over endringene som skjedde i år. Men enkelte endringer er viktige for alle.

Enklere å endre vekt – for noen
Den første endringen ble iverksatt 1. januar 2016. Da ble det enklere å endre vekt opp og ned for blant annet bobiler. Det var imidlertid en hake ved vedtaket. Det gjaldt kun biler registrert før 15. september 2012. Du kan lese mer om saken her.

Bompenger som 30 tonns vogntog

Bobiler over 3500 kg fikk lavere bomtakster 4. april 2016. Foto: Knut Randem.

Eiere av bobiler over 3500 kg har vært nødt til å betale to til seks ganger så mye som andre personbiler i landets veibommer. Likestilling med andre personbiler ble lovet fra tidlig i 2016, men det måtte først gjøres tilpasninger i datasystemene for å kunne registrere dette. 10. mars kunne samferdselsministeren fortelle Bobilverden at han dagen før hadde fått bekreftet at det var teknisk mulig å gjennomføre endringen fra 4. april 2016.
Endringen gjelder for bobiler registrert i kjøretøygruppe M1. Et vilkår for å få pris som andre personbiler er at det benyttes AutoPass-brikke i bilen. Alle som benytter brikke skal få minimum 10 prosent rabatt på passeringer. Samferdselsministeren har lovet å øke denne rabattsatsen til 20 prosent, men hadde ikke plass for dette i budsjettet for 2016. Bobilverden har heller ikke funnet denne rabatten i budsjettet for 2017.

Rutinene for periodisk kjøretøykontroll (PKK) – EU-kontroll ble endret. Illustrtasjonsfoto: Knut Randem.

Sjeldnere PKK/EU/EØS-kontroll
Store bobiler (over 3500 kg) har tidligere vært nødt til å gjennomføre periodisk kjøretøykontroll (PKK) hvert år. Dette har vært en unødvendig kostnad og tidkrevende for bobiler som kjører færre kilometer i året enn andre biler. Endringen ble etter flere måneders forsinkelser gjennomført fra 1. oktober 2016 for kjøretøy i gruppe M1. I den gruppen befinner de aller fleste bobiler seg. For å få alle biler inn i rett syklus er det laget en overgangsordning. Den kan du lese mer om her.

Høyere gebyr for overlast
I august vedtok regjeringen å øke gebyrsatsene for overlast. Disse hadde ikke blitt endret siden 1988. Totalvektgebyret ble økt fra 250 til 450 kroner per 100 kg. Det ble også økte satser for overlast på aksel- og boggi.
Et nytt veiegebyr på 2000 kroner kommer også i tillegg ved konstatert overlast. Disse overlastgebyrene gjelder for biler over 3500 kg. Les mer om gebyrene her.

Så er det slutt på 80 km/t som maksimal hastighet for bobiler over 3500 kg.

Ingen trafikksinke lenger
Lovlydige bobilister i bobiler over 3500 kg har ofte følt seg som trafikksinker når de har fulgt samme fartsgrense som vogntog. Fram til 16. september 2016 var maksimalt tillatt hastighet for disse 80 km/t. Nå kan de følge skiltet hastighet. Endringen gjelder for kjøretøy i gruppe M1 inntil 7500 kg. Les mer om temaet her.

Gjorde om dekk- og kjettingregel fra 2013
I 2013 ble det gjennomført en skjerping av reglene for vinterutrustning av alle kjøretøy over 3500 kg. Større mønsterdybde (minimum 5 mm), særskilt merking av vinterdekk og krav om medbrakte kjettinger ble skjerpet og gjort gjeldende for en angitt vinterperiode – uavhengig av føreforhold. Dette førte til problemer for bobileiere som ikke fikk kjøpt dekk med like dype mønstre som større biler. Slitemarginene ble derfor veldig små. For de som ikke kjører på snøføre med bobilene er opphevingen av dato for bruk av vinterdekk og bortfall av kravet om særskilt merkede dekk en god nyhet. I mange bobiler er det heller ikke plass til å benytte kjettinger. Påbudet var derfor illusorisk for disse.
Fra 16. september 2016 ble reglene endret slik at bobiler i kjøretøygruppe M1 under 7500 kg følger de samme reglene som gjelder for andre personbiler. Endringen gjør det enklere å benytte disse bobilene når det er bare veier. Les mer om endringen her.

Da samferdselsministeren kom til Caravanmessen 16. september hadde han også med seg et tredje vedtak. Fra den dagen økte maksimalt tillatt bredde på norske veier fra 255 cm til 260 cm. Mange bobiler med en bredde på 250 cm har hatt markiser som har gitt dem en bredde i grenselandet av det tillatte. Med den nye regelen vil disse være trygge for sin bredde. Endringen gjelder i kjøretøygruppe M1. Den nye bredden gjelder kun i Norge, Sverige og Finland. Andre EU- og EØS-land tillater fortsatt makismalt 255 cm bredde. Les mer om bredder her.

Politisk enighet om endringer
Mange av våre lesere har på Bobilverdens Facebook-side uttrykt sterk misnøye med at det har tatt så lang tid å gjennomføre flere av disse endringene. Høsten 2014 var Samferdselsdepartementet etter eget utsagn i ”startgropa” for å gjennomføre endringer for bobiler. Noen måneder senere kom Arbeiderpartiets forslag i Stortinget. Det ble behandlet i Stortinget i juni 2015. Da var det politisk enighet om å endre vilkårene for store bobiler. Regjeringspartiene og deres støttepartier stemte likevel ned forslaget og overlot til departementet å gjennomføre endringene i sitt tempo. Det medførte blant annet at maksimalhastigheten ble satt til 110 km/ og ikke til 100 km/t.

Det er fortsatt forslag fra Stortinget og andre forslag fra departementet som ikke er gjennomført. Flere av disse er i prosess. 1. januar prøver vi oss på en oppsummering av hvilke endringer som skjer fra 1. januar og hvilke endringer vi kan forvente blir gjennomført senere i året.

Legg merke til lenkene i teksten over. De lenker til aktuelle saker vi skrev ved gjennomføringen av endringene.

Del dette med andre:

  1 comment for “Det gode bobilåret

  1. (Bobil 4250 kg og førerkort klass B!)
    Kan vel ikke være annet enn verdens enkleste sak. Ser man på bobil i forhold til bil/campingvogn blir bilen vesentlig kortere, i de fleste tilfellene også smalere, mere oversiktelige, enklere å håndtere. Sverige og Tyskland har vel hatt disse reglene nå noe tid som prøveordning??

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *