Det går mot endringer for bobiler

Bobiler over 3500 kg kan få lavere bomtakster innen 1. april 2016. Foto: Knut Randem.

Bobiler over 3500 kg kan få lavere bomtakster innen 1. april 2016. Foto: Knut Randem.

Det er fire måneder siden Stortinget behandlet fem forslag av betydning for bobilister. Foreløpig er bare et av forslagene sendt ut på høring. Hva er status? Vi har spurt statssekretæren.

Ved stortingsbehandlingen i juni var det bred enighet om fem forslag til endringer i vilkårene for spesielt store bobiler. Flertallet i Stortinget ville at Samferdselsdepartementet skulle få kjøre sakene gjennom en saksbehandling med utredninger og høringer. Mindretallet, som tok opp saken i Stortinget, ville gjøre vedtak der.

Statsekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet forteller om status for bobiler. Foto: Olav Heggø, Fotovisjon.

Statsekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet forteller om status for bobiler. Foto: Olav Heggø, Fotovisjon.

Bobilverden har snakket med statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) om framdriften i de ulike sakene.

I slutten av august sendte Vegdirektoratet ut et høringsnotat om EU-kontroll (PKK) hvor det framgår at grensen for årlig EU-kontroll heves fra 3500 til 7500 kg.
Høringsfristen er 15. november 2015. Karlsen forteller at det tas sikte på at endringen skal tre i kraft fra 1. januar 2016.

Reduserte bompenger før våren
Mange bobilister med bobiler over 3500 kg venter i spenning på når alle bobiler under 7500 kg skal få samme bomtakst som personbiler. Statsråden har tidligere sagt klart at bobiler og enkelte andre biltyper mellom 3500 kg og 7500 kg skal betale personbiltakst i bomanleggene.
Karlsen viser til Stortingsmelding 25 (2014-15) der bobiler inngår i den omtalte forenklingen av takst- og rabattsystemene. Mange venter at denne saken kommer opp i statsbudsjettet denne uka, men i følge Karlsen er den for liten til å få en egen post i budsjettet. De økonomiske konsekvensene er for små. Han forteller at Samferdselsdepartementet tar sikte på å orientere Stortinget om de planlagte endringene i takst- og rabattsystemet før året er omme. Endringene vil tre i kraft så raskt som mulig i 2016. Karlsen mener første kvartal er innen rekkevidde.

Høyeste tillatte hastighet for bobiler over 3500 kg kan bli hevet fra 80 til 100 km/t før neste sommersesong.

Høyeste tillatte hastighet for bobiler over 3500 kg kan bli hevet fra 80 til 100 km/t før neste sommersesong.

Høring om fart i høst
Statsråden har sagt seg enig i synspunktet til et enstemmig Storting om at bobiler mellom 3500 og 7500 kg skal få økt sin maksimalfart fra 80 til 100 km/t.
Vegdirektoratet tar sikte på å sende et forslag om økte fartsgrenser for blant annet bobiler på høring nå i høst. Karlsen forteller at det i høringsdokumentet vil bli foreslått når fartsgrensen skal endres. Det vil si at det trolig tar minst fire måneder fra høringsdokumentet legges fram til vedtak kan gjennomføres.

Lang vei for fergetakster
Den urimelige forskjellen i fergetakster mellom bobil og personbil med campingvogn har opptatt mange bobilister. Til tross for tilnærmet lik funksjon betaler bobilene vesentlig mer i fergeregulativet.
Karlsen viser til at det i Riksregulativet for fergetakster er en særbestemmelse for kjøretøy under 3500 kg med tilhenger. En eventuell fjerning av denne særbestemmelsen vil kunne påvirke prisforholdet mellom campingvogn og bobil.

Det kan være et stykke fram for eventuelle reduksjoner i fergetakstene. Foto: Knut Randem.

Det kan være et stykke fram for eventuelle reduksjoner i fergetakstene. Foto: Knut Randem.

– Takstsystemet i riksveifergedriften er utformet slik at takstene skal øke med kjøretøyets størrelse og transportavstand. Takstene har imidlertid blitt justert opp gjennom årene for enkelte kjøretøygrupper, noe som har ført til misnøye fra andre kjøretøygrupper knyttet til beregning av lengde og utslag dette gir, sier Karlsen.
Statens vegvesen har satt i gang en utredning der en på generelt grunnlag ser på økonomiske og trafikale konsekvenser.
– Analysen skal overleveres Vegdirektoratet 15. oktober. Først når konsekvensene som framgår av utredningen er klare, vil det være mulig å ta standpunkt til videre løp for om, og eventuelt hvordan, dette skal håndteres i Riksregulativet for fergetaksjer.

Førerkortgrenser og økning?
En ekvipasje med personbil og campingvogn kan veie 4250 kg, men en bobil over 3500 kg krever utvidet førerkort. Spørsmålet om felles maksimalgrense er det femte av de politisk aktuelle bobiltemaene.
Karlsen viser til at førerretten for bobil er regulert gjennom EUs førerkortdirektiv. Direktivet gir åpning for å kunne kjøre vogntog opp til 4250 kg på klasse B-førerkort etter gjennomgått tilleggsopplæring. Dette gjelder imidlertid kun for vogntog bestående av motorvogn og tilhenger.
Samferdselsministeren har tidligere skissert at det er ønskelig å diskutere med EU-kommisjonen muligheten for å kjøre de letteste bobilene over 3500 kg med klasse B, gitt at det gjennomføres en tilleggsopplæring.
– Samferdselsdepartementet har nettopp mottatt et innspill fra Vegdirektoratet om dette. Et eventuelt saksframlegg til Kommisjonen vil bli vurdert i lys av dette, avslutter Karlsen.

Les også: Sjeldnere EU-kontroll for store bobiler

Del dette med andre:

  3 comments for “Det går mot endringer for bobiler

  1. EU, hvorfor kan da Svenskene kjøre bobiler over 3500kg med førerkort klasse B? De må bare få ett skriv fra vegverket, og dette kan i tillegg lastes ned på nettet. Og så var det av og påregistrering da, de samme Svenskene gjør dette på nett når de ikke skal bruke bilen på en stund, og sparer mye penger på dette.?.

  2. Hva er galt med oss nordmenn? Samme hva vi forsøker å få til så blir det borte i den byråkratiske papirmølla i Norge. Man gjemmer seg til og med under at EU skal bestemme over oss. For å gjenta det: vi er ikke medlemmer aV EU. Det som vel egentlig ligger bak er vel frykten for at statens kan miste noen inntekter og det ville jo være katastrofalt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *