Departementet tygger på ferjetakstene

Den varslede omleggingen av takst- og rabattstrukturen på ferjene nærmer seg en avklaring, men først må Samferdselsdepartementet tygge seg gjennom anbefalingene fra Statens vegvesen og kombinere dem med regjeringens løfter.

Etter alt å dømme forsvinner ferjeforskuddet, men vi må vente å se hvor mye regjeringen vil redusere Statens inntekter i år. Foto: Knut Randem.

I november og desember var et forslag fra Statens vegvesen om endringer av takst- og rabattstrukturen i ferjedriften på høring. På viktige områder fikk Statens vegvesen medhold fra høringsinstansene.

Forslagene om å kutte ut ferjeforskuddet og innføre betaling med «FerryPay 2.0» knyttet til debet- eller kreditkort var det tydelig enighet om. Både Norsk Bobilforening og Norsk Bobil- og Caravanclub protesterte blant annet mot forslaget om å fjerne lav takst for liten bil med tilhenger.

Disse protestene er ikke tatt hensyn til av Statens vegvesen. Etaten anbefaler Samferdselsdepartementet å gå for de samme tiltakene som de foreslo i høringen:

 • Takstgruppe AP6 – AP9 slås sammen og pris fra AP6 legges til grunn.
 • Krav til forskudd for å oppnå rabatt fjernes og erstattes av en ordning med krav til at et gyldig
  debet- eller kredittkort knyttes til en avtale. Ny rabatt settes til 20%. For å oppnå
  provenynøytralitet reduseres takstene med 17%.
 • 10% rabatt til alle med brikke, men som ikke har ferjeavtale, videreføres.
 • Særbestemmelsen lav pris for liten bil med tilhenger, fjernes.
  For å oppnå halvering av takstnivået i ferjedriften ble det anbefalt at takstene kunne
  reduseres utover de 17 prosentpoengene som var foreslått.
 • Personbillettering bør unngås på de fleste samband. Det utarbeides likevel en pristabell der
  personpris trekkes ut til bruk på ferjesamband med helt spesielle behov for personbetaling.
  Rabatt på personreiser faller bort.

– Med disse tiltakene oppnår en å gjøre ferjebilletteringen enklere å forstå, mer sosialt rettferdig for private og mindre finansielt krevende for næringslivet. I tillegg blir takseringen mer presis,
innkrevingen effektiv, sikker og teknologivennlig å drifte, skriver Statens vegvesen i sin anbefaling.

Provenynøytralt eller oppfylle politisk løfte?
Statens vegvesen la i høringen til grunn at omleggingen skulle være provenynøytral. Det betyr at Statens inntekter ikke endres.

Om Statens inntekter ikke endres (provenynøytral) blir dette prisutslagene. Tabell: Statens vegvesen.

I anbefalingen til departementet har Statens vegvesen beregnet at reisende som før har betalt forskudd og har fått 50 prosent rabatt vil få en prisøkning på 33 prosent – dersom resultatet skal være provenynøytralt. Etter denne beregningen ville de som kjører uten avtale få en prisreduksjon på 17 prosent.

En reduksjon av Statens inntekter er et politisk spørsmål. I sin anbefaling til Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen også sett på de løftene regjeringen har gitt i Hurdalsplattformen.

Om regjeringen tar ut alle sine løfter i forbindelse med omleggingen, blir dette besparelsene i forhold til dagens priser. Tabell: Statens vegvesen.

For å få et takst- og rabattsystem, som både gir prisreduksjon for alle grupper og oppfyller regjeringens løfter, har Statens vegvesen beregnet at takstene må reduseres med 52,7 prosent.
En slik innretning av takstene vil gi de som i dag har forskuddsavtale en prisreduksjon på 34 prosent. De som ikke har avtale vil få en reduksjon på 59 prosent.
Regjeringens løfter gjelder hele Stortingsperioden så her er det mulig å gjøre takstreduksjonen i flere trinn.

Fra 1. juli 2022?
Bobilverden.no har i dag spurt Samferdselsdepartementet om det vil ta stilling til forslagene fra Statens vegvesen. Gjennom departementets kommunikasjonsavdeling får vi til svar at de ikke kan si noe annet enn at forslaget er til vurdering i departementet.

Det bør kunne tolkes som at avgjørelsen ikke er veldig nær. Det provenynøytrale forslaget vil gi vesentlig økte kostnader for faste brukere, som i dag har rabattavtale. Det er åpenbart politisk uspiselig.

Departementet må derfor komme fram til en rabattsats som gir alle rabatt i forhold til dagens rabattsystem. Det betyr lavere inntekter for Staten, og det vil derfor være naturlig at saken behandles i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2022. Det skjer i Stortinget i juni. Dermed kan en endring av takst- og rabattstrukturen trolig tidligst skje fra 1. juli 2022.

Dette er ikke det eneste forslaget som skal behandles i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Spørsmålet om hvilke strekninger som skal bli gratis vil bli behandlet samtidig.

Oppdatert 14. mai 2022: Regjeringen ser ut til å gå skrittvis fram. Her er oppdaterte nyheter om fergeforskuddet og gratis ferger.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Statens vegvesen foreslår å fjerne ferjeforskuddet
Les også: Ferjeprisen fortsetter ned, noen strekninger blir gratis
Les også: Se Takstgrupper, soner og priser for 2022 hos Statens vegvesen (pdf)

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *