Dårlig syn fører til trafikkulykker

Synet er den viktigste av alle våre sanser når vi ferdes i trafikken. Foto: Colourbox.

Fire av ti har opplevd farlige situasjoner i trafikken på grunn av dårlig syn, viser ny undersøkelse. Norges Optikerforbund etterlyser obligatoriske synsundersøkelser for bilister.

I en ny undersøkelse YouGov har gjort for Norges Optikerforbund svarer fire av ti at de har opplevd farlige situasjoner i trafikken på grunn av eget eller andres dårlige syn.

– Det er all grunn til anta at dårlig syn er direkte årsak eller medvirkende faktor til veitrafikkulykker i Norge. Synet er den viktigste av alle våre sanser når vi ferdes i trafikken, og det er ikke uten grunn at det står på førerkortet om du trenger briller eller ikke for å kunne kjøre bil, sier Guro Ranes, trafikksikkerhetsdirektør i Statens vegvesen.

Fører til dødsfall
Det finnes ikke sikre tall på hvor mange trafikkulykker som skjer på grunn av dårlig syn i Norge. Ifølge Statens havarikommisjon for transport er det vanskelig å skille ut dårlig syn som enkeltårsak til ulykker, siden det sjelden bare er én årsak.

Dårlig syn fører til ulykker. Foto: Rolf Magnus W. Sæther, Newswire.

I Storbritannia er det annerledes. Her kartlegges syn som en faktor for trafikkulykker, i motsetning til i Norge. Ifølge RAC, det britiske motsvaret til NAF, fører trafikkulykker forårsaket av dårlig sjåførsyn til 2900 dødsfall eller personskader årlig.

– Dersom vi regner om Storbritannia-tallene til Norge, som har langt færre innbyggere, finner vi at fem personer omkommer eller skades alvorlig på grunn av dårlig syn i trafikken hvert år i Norge. Det viser at god øyehelse er viktig for å forhindre trafikkulykker, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Farlig i mørket
Dårlig syn i trafikken er ekstra farlig når det er mørkt og dårlig sikt, eller ved kompliserte situasjoner hvor mye informasjon må innhentes og bearbeides på kort tid.

– Sjåfører risikerer å overse fotgjengere, å ikke oppdage kryssende kjøretøy i kryss eller å lese skilt feil og miste viktig informasjon. Dersom du mistenker at du har dårlig syn, bør du gå til optiker eller øyelege for å få sjekket synet, sier Guro Ranes.

Ditt eget ansvar
Fra du ”tar lappen” og helt frem til du er 75 år har du selv ansvar for å følge opp synet ditt. Først da kommer en obligatorisk legesjekk for å få beholde førerkortet videre.

– Du kan fritt kjøre bil i flere tiår uten å være innom helsepersonell. Norge er snart det eneste landet i Europa som ikke har satt krav til en obligatorisk synsundersøkelse gjort av helsepersonell for å fornye eller få førerkort. Det bør innføres så snart som mulig, sier Haugo.

Overvurderer eget syn
I den norske spørreundersøkelsen svarer én av ti at de har opplevd farlige situasjoner i trafikken på grunn av sitt eget dårlige syn. Samtidig svarer tre av ti at de har opplevd det samme på grunn av andres dårlige syn. Det kan bety at folk ikke innser at de selv trenger en sjekk av synet.

– Vi mennesker har en tendens til å overvurdere vårt eget syn og undervurdere andres, noe som også gjenspeiles i denne undersøkelsen. Det er en risiko i trafikken fordi vi i Norge har et system som stoler veldig mye på enkeltmennesker, sier Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

(pressemelding)

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *