Dansk lovregel for høyere fart ikke så enkel å gjennomføre

Med utsikt til Lillebælt fra bobilen. Foto: Knut Randem.

15. mars i år hevet Danmark fartsgrensen for bobiler over 3500 kg fra 80 til 100 km/t på motorvei og til 80 km/t på landevei. Lovteksten var enkel; utenlandske bobiler skulle følge sine egne regler mens danske skulle godkjennes spesielt. Så enkelt ville ikke Færdselsstyrelsen ha det.

Det kom etter hvert fram at den danske Færdselsstyrelsen mente at norske bobiler også måtte vises for dansk visningshall for å få godkjenning etter deres ”Tempo 100-ordning” og påføres ditto merke. Dette kom blant annet fram gjennom et svar til en av våre lesere. Senere la Færdselsstyrelsen ut en tekst på sin hjemmeside hvor det ble oppgitt at andre land måtte søke om godkjenning for sine nasjonale ordninger.

Bobilverden.no sendte da et spørsmål til den danske transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen om han mente dette var i tråd med lovteksten.

Ministeren hadde imidlertid ”ikke anledning til å stille til intervju” og hans kommunikasjonsavdelingen viste til pressemeldingen som hadde skapt forvirringen. Samtidig henvendte Bobilverden.no seg til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Ville han ta initiativ til en gjensidig aksept mellom landene for hverandres regler? Han hadde jo gjort det med personlig bilskilt og svenske overgangsregler for førerkort.

Bare 18 dager etter vår henvendelse ga Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet i oppdrag å ta opp spørsmålet med Færdselstyrelsen i Danmark. Det gjorde Vegdirektoratet 15. august.

Vegdirektoratet ga da en redegjørelse for vilkårene norske bobiler oppfyller i forhold til de danske kravene og inviterte til å finne en akseptabel løsning.

Danmark har et ambivalent forhold til bobiler, men vi trives likevel. Her fra Rømø. Foto: Knut Randem.

Bobilverden.no får nå bekreftet av presseavdelingen i Trafikk-, Bygge- og Boligstyrelsen at Færdselsstyrelsen behandler forespørselen fra Norge.

Kravene for godkjenning
Via Trafikk-, Bygge- og Boligstyrelsen får vi opplyst at Færdselsstyrelsen for utenlandske bobiler krever en ”Attest eller annen form for dokumentasjon fra myndighetene i det land hvor campingbilen er registrert ( i dette tilfellet Norge), som opplyser at campingbilen er godkjent i landet for kjøring i 100 km/t eller mer”.

Færdselsstyrelsen stiller gjennom sin nasjonale ”Tempo 100-ordning” spesifikke krav til godkjenning av danske bobiler. Den omfatter foruten konkrete krav til dokumentasjon, bremser og merkede sitteplasser under kjøring også en kontroll på linje med PKK (EU-kontroll).

Bobilverden.no har ikke fått svar på hvor lang tid det vil ta før Færdselsstyrelsen er ferdig med å behandle Vegdirektoratets henvendelse.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Fartsgrenser: Et år uten svar fra Danmark
Les også: Danskene sa nei!

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *