Kategori: Teknisk

Står dekkene på riktig vei?

Du har sikkert fått på vinterdekkene nå, men enten du skiftet dekkene selv eller fikk det utført på et dekkhotell er det en ting du skal sjekke; Står dekkene riktig vei?

Slik blir du kvitt vraket

I årets statsbudsjett ble det innført et ekstraordinært driftstilskudd til de som tar i mot bobiler og campingvogner til vraking. Tilskuddet er på 5250 kroner og kommer i tillegg til vrakpanten eieren får. Bransjen har vært i tvil om dette var et engangstilskudd for 2018, men nå feier Klima- og miljødepartementet all tvil til side.

Forbered bobilen for langturen

Godt vedlikehold av bobilen er et godt utgangspunkt for en vellykket tur. Lenger du skal, viktigere er det å ha redskapen i orden. Vi har bedt en spesialist komme med sine anbefalinger til løpende service og vedlikehold av bobilen.

Teknologi reduserer miljøutslipp

Global oppvarming på grunn av klimagasser som skaper drivhuseffekt, er en eksistensiell trussel mot menneskeheten på sikt. Det er bred enighet gjennom flere internasjonale konvensjoner om at utslippene av CO2 skal reduseres og aller helst fjernes. Lokalt er NOx et problem. Her oppdaterer vi deg på hva som ligger bak disse problemstillingene.

Campingstrøm til glede og besvær

De som flytter skjøteledningen fra campingplass til campingplass, kan nyte alle sivilisasjonens goder. Til nå har camperne likevel måttet forsake en del komfort som moderne elektrisk utstyr gir. Slik er det ikke lenger. Nå kan vi unne oss det aller meste, selv på høyfjellet eller i dype skauen.

Vedlikehold av bilen under hytta

Bobilen er hytta til mange, men under denne hytta befinner det seg en bil. Som oftest er det en Fiat. Bodelen trenger vedlikehold, men det er også nødvendig for det kjøretøytekniske.