Kategori: Nyheter

Fortsatt fri fart på autobahn

Tysklands motorveistrekninger med fri fart har krympet noe gjennom årene, men er fortsatt mange. De grønne vil ha 130 km/t som øvre fartsgrense, men tapte i Forbundsdagen.

I hundre med tilhenger

Neste år kan det bli en realitet. Fartsgrensen for bil med tilhenger er på vei opp fra 80 til 100 km/t. Men først skal et forslag til regler på høring.

Verdens lengste og dypeste

Ved årsskiftet åpner verdens lengste og dypeste tunnel – Ryfylketunnelen. Dette er den lengste tunnelen i Ryfast-forbindelsen som består av tre tunneler.

Nye og strengere krav til tyngre biler på vinterføre

Nå er det vedtatt nye regler for tunge biler på vinterføre. Nye og strenger bøtesatser trer i kraft fra denne vinteren og fra neste vinter stilles også krav til at tungtransporten har dekk merket med alpesympolet – “3 peek mountain snowflake”. Flere land har vedtatt denne dekkstandarden, men Norge er først ute med å gjøre den obligatorisk.

Slik får du lov til å kjøre hurtigere i Danmark

Våren 2018 vedtok danske myndigheter at bobiler over 3500 kg skulle kunne kjøre i 100 km/t på motorvei mot 80 km/t tidligere. Men det skulle vise seg å ikke være så enkelt likevel. Danskene har nemlig svært rigide regler for å godkjenne tyngre (bo)biler for høyere hastighet. Bobilverden.no kan her fortelle hvordan du får en slik tillatelse.