Kategori: Advokatens råd

Advokaten: Selgers adgang til å rette mangler

Mange bobileiere opplever at feil og mangler viser seg i etterkant av bobilkjøpet. Det kan typisk være rustskader, fuktskader som har utviklet seg over tid, eller at registerreima ryker. I slike tilfeller vil det for kjøperen ofte være ønskelig med prisavslag eller hevning. Selgeren har imidlertid som hovedregel rett til å utbedre mangelen med mindre det vil utgjøre en ”urimelig ulempe” for kjøperen.

Advokaten: Hva gjør du om bobilen er fuktskadet?

Det er et kjent problem at mange bobiler får fuktskader etter noen år i bruk. Ved kjøp av brukt bobil opplever mange at bobilen har større skader enn det de ble informert om da de kjøpte bobilen. Fukt kan gi omfattende skader som medfører dyre reparasjoner. Her kommer noen tips om hvordan du går fram overfor tidligere eier dersom du oppdager at bobilen har fuktskader.

Advokaten: Rustskade på bobil

Dersom du oppdager rustskader på din bobil kan det være at du har et krav mot selger. Avgjørende for om du har et krav er først og fremst om rustskaden utgjør en mangel i lovens forstand. Dersom det foreligger en mangel kan du ha krav på retting, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet. Når foreligger en mangel?…

Advokaten: Røk registerreima på den brukte bobilen?

Det er en velkjent sak at registerreima på mange bobiler må byttes med jevne mellomrom, på nærmere fastsatte intervaller. Dersom registerreima ryker, kan dette medføre motorhavari og store kostnader for bobilens eier. Men hva skjer dersom registerreima ryker kort tid etter at du har kjøpt deg en (ny) bruktbobil? Vil du da ha noen krav mot selger av bobilen?

Advokaten: Hva kan du klage på ved kjøp av ny bobil?

Å kjøpe bil hos forhandler kan gi økte rettigheter til å klage på feil og mangler. Når kjøperen er privatperson og selgeren er næringsdrivende, er det å regne som et forbrukerkjøp i forbrukerkjøpsloven. Loven kan også komme til anvendelse når forhandleren bare har opptrådt som mellommann mellom privat selger og kjøper. Det er vanlig at…

Advokaten: Hva er bilen ansvarlig for?

Dersom bilen gjør skade, er bilens forsikringsselskap ansvarlig for de tap som skaden påfører. At bilen har ansvar for kollisjoner når den kjører, er klart, men hvilket ansvar har bilen når den står stille? At bilen forårsaker skader når den står stille kan være særlig aktuelt for bobiler, som ofte er i mye bruk selv når de er parkert.