Bredt flertall for endrede bobilregler

Saksordfører Roy Steffensen (Frp) forteller om sjelden bred enighet i Stortinget. Foto: Knut Randem.

Saksordfører Roy Steffensen (Frp) forteller om sjelden bred enighet i Stortinget. Foto: Knut Randem.

Det var et bredt flertall for de fem forslagene fra Arbeiderpartiets representanter da Transportkomiteen behandlet deres forslag i dag. Derimot var det uenighet om formalitetene. Det borgelige flertallet erklærer seg fornøyd med samferdselsministerens redegjørelse om arbeidet med disse sakene. Mindretallet bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker at Stortinget skal gjøre et formelt vedtak om bobilregler i neste uke..

– Det er et soleklart flertall i Stortinget for å endre de fem punktene i forslaget fra Arbeiderpartiets representanter om store bobiler, sier saksordfører Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet.
– Det ville blitt som å slå inn åpne dører å vedta dette i dag. Flertallet i komiteen er fornøyd med ministerens arbeid på disse punktene.
De ber derfor Stortinget om at representantforslaget vedlegges protokollen når saken kommer til behandling i plenum i neste uke.
– Neste bobilsesong skal de fleste av forslagene være satt ut i livet, lover Steffensen.

De fem forslagene
Det er tre ”lette” og to ”tunge” forslag Arbeiderpartiet har lagt fram. De tre som bør være enkle å gjennomføre er at bobiler mellom 3501 og 7500 kg skal betale det samme som mindre biler i bomstasjonene, øke maksimalhastigheten fra 80 km/t til 100 km/t på nivå med blant annet turbusser og periodisk kjøretøykontroll (PKK/EU-kontroll) på linje med mindre bobiler og andre personbiler.
Et noe tyngre forslag er endring av fergetakstene i en mer rettferdig retning og det tyngste forslaget, heving av førerkortgrensen fra 3500 til 4250 kg eventuelt 4500 kg vil ta lengst tid.

Flertallet i Transportkomiteen i Stortinget er fornøyd med det arbeidet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har satt i gang. Mindretallet vil ha flere endringer nå.

Flertallet i Transportkomiteen i Stortinget er fornøyd med det arbeidet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har satt i gang. Mindretallet vil ha flere endringer nå. Foto: Knut Randem.

– Vi er i gang
Roy Steffensen gjør et poeng av at Fremskrittspartiet lenge har vært for å se på disse punktene.
– Men dette er første gang vi har en samferdselsminister som også er opptatt av disse spørsmålene, sier Steffensen.
– Bompengereformen er i gang og vil bli behandlet i Stortinget før sommerferien. Da er det mest naturlig å behandle forslaget om bobiler i forbindelse med den. Det er normalt at endringene blir satt ut i livet ved årsskiftet. Også PKK og fartsgrensen bør være klare til årsskiftet.
– Fergetakstene må ut på høring når Vegdirektoratet har utformet et forslag. Når det gjelder heving av førerkortgrensen er det full enighet, men her må vi arbeide inn mot EU for å få til felles regler. Det er ikke tilfelle slik det står i Arbeiderpartiets forslag at Tyskland har påbegynt et slikt arbeid, men vi vil ta det opp med EU.

Gode nyheter, men ikke bare for bobilfolk
Dette er en god dag for bobilistene, mener Steffensen og påpeker at det sjelden er så bred enighet i Stortinget om en sak.

Steffensen påpeker at de har trukket inn flere kjøretøygrupper mellom 3501 og 7500 kg i sin behandling av sakene. Det er flere typer kjøretøy enn bobiler som kan bli berørt av endringene.

Oppfordring til foreningene
Steffensen viser til at det blir flere høringer utover i året om disse spørsmålene. Da er det viktig at de berørte organisasjonene og andre følger opp med sine innspill slik at ikke bare eventuelle negative kommentarer blir stående alene. Det kan i tilfelle få enkelte partier til å revurdere sine standpunkter. Ta ingenting for gitt.

Les også: Regelverket for store bobiler blir endret
Les også: Skuffet forslagsstiller
Les også: Fornøyd organisasjon

banner-følg-oss

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *