Bombrikka blir uavhengig av bomanlegget

Fredag vedtok Regjeringen en ny forskrift som skal sikre konkurranse i bombrikkemarkedet. Fra neste år kan flere norske og utenlandske aktører komme inn med nye tjenester knyttet til bombrikkene.

Bombrikkene skal utstedes av selskaper uavheng av de lokale operatørene. Foto: Knut Randem.

Til nå har det vært slik at det er bomselskapene som har utstedt bombrikkene. Nå blir denne utstederfunksjonen skilt ut og det blir mulig for flere aktører å selge bombrikkene.

– Vi skal vere trygge på at pengane vi betalar i bomstasjonar vert nytta til det formålet dei er tiltenkt. Da er det viktig med tydelige og separate roller. Det får vi no, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Hensikten med å skille ut brikka er at betaling av andre tjenester som for eksempel parkering, ferger og andre tjenester kan knyttes til brikka. Vi kan også tenke oss at tjenester i andre land vil kunne inkluderes.

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet med bompengereformen.Vi profesjonaliserer bompengesektoren ved at vi nå legger grunnlaget for framtidig drift i tråd med europeiske standarder, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet til Vegnett.

Forskriften trer i kraft ved årsskiftet, men det legges opp til en overgangsperiode på 18 måneder mulighet til forlengelse i ytterligere seks måneder.

Plikt til å betjene alle operatører
I følge forskriften, kunngjort i Lovdata, plikter utstederne av brikker å betjene alle operatører. Med operatør menes bomselskapene slik vi kjenner dem i dag. Utstederne får 1,75 prosent av bompengene. De kan i tillegg utvikle nye tjenester og bruke dette i konkurransen om bomkundene.

I følge forskriften skal alle lokale avtaler i de nåværende bomselskapene kunne videreføres av alle brikkeutstederne.

For kundene vil det i framtiden være nødvendig å gjøre to valg; Hvilken brikkeutsteder har de tilleggstjenestene som passer best for deg, og hos hvilke bomoperatører bør du gjøre lokal(e) avtaler?

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  1 comment for “Bombrikka blir uavhengig av bomanlegget

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *