– Bobilturister legger igjen for lite penger

Hvordan blir bobilturister oppfattet av den øvrige befolkningen i Norge? Det var en av spørsmålsstillingene i en landsomfattende befolkningsundersøkelse. Over halvparten mener bobilturistene legger igjen for lite penger på stedene de besøker.

Over halvparten av befolkningen mener at bobilturistene legger igjen for lite penger. Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

17 prosent av befolkningen mener det er litt for mange eller alt for mange bobilturister, men 19 prosent vil gjerne ha flere på besøk. I pressområdene mener 39 prosent at det er for mange. På landsbasis synes 49 prosent av befolkningen at det er akkurat passe mange bobilturister.

Det er bare en gruppe turister som er mer upopulære. Det er cruiseturistene som hele 62 prosent av innbyggerne i pressområdene synes det er litt eller alt for mange av. På landsbasis er tallet 33 prosent. Det kan tyde på at de som har størst cruisetrafikk også oppfatter den mest negativt.

Respondentene ble også spurt om hvor enige de var i ulike påstander. På den positive siden mener de fleste at turisme skaper arbeidsplasser, gir mulighet for etablering av nye arbeidsplasser og øker etterspørselen etter lokal mat og drikke.

På den negative siden mener de fleste at turisme forsøpler, skaper køer på veiene og skaper trafikkfarlige situasjoner. Om vi ser på tallene for de som bor i pressområder så er rekkefølgen litt annerledes; trafikkfarlige situasjoner rykker opp som først bekymring fulgt av køer, forsøpling og at den sliter ned naturen. At turister tar seg til rette oppfattes også som et stort problem i pressområdene.

”Bobilturister legger igjen lite penger”
At bobilturister legger igjen lite penger er et utsagn 52 prosent av befolkningen er enige i. I pressområdene er tallet en liten prosent høyere. Det ble stilt et tilsvarende spørsmål om cruiseturistene. Da mener 50 prosent av hele befolkningen, men hele 67 prosent av befolkningen i pressområdene at disse legger igjen for lite penger.

Vi må anta at pressområdene i større grad opplever cruisetrafikken på nært hold, men at dette er mer nyansert når det gjelder bobilturismen. I hvilken grad svarene er faktabasert eller styrt av fordommer framgår ikke av undersøkelsen.

Og hva vil nordmenn ha av turisme i framtiden? På spørsmål om man ønsker flere eller færre turister i framtiden svarer 8 prosent av befolkningen at de ønsker færre turister, men i pressområdene mener hel 28 prosent at det bør bli noe eller mye færre turister.
Hele 52 prosent av befolkningen ønsker en økning i turismen.

Med pressområder er det i undersøkelsen vist til Stavanger, Bergen, Ålesund, Stranda (Geiranger), Lofoten, Aurland, Stryn og Longyearbyen.

De som har svart på undersøkelsen oppgir at de først og fremst baserer seg på egne erfaringer, dernest på familie, venner og nyhetsoppslag. Undersøkelsen ble utført av Kantar TNS for Innovasjon Norge i 2018. Den ble i dag presentert for pressen av Innovasjon Norge.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les mer: Tar folk flest feil om bobilturister?

Del dette med andre:

  4 comments for “– Bobilturister legger igjen for lite penger

 1. Regner med de som har uttalt seg i denne er folk som aldri har vært turister hverken i eget land eller utland.
  Bor selv Helgeland og benytter både lokale «radius» 10 mil og utlandet som ferie og heleutfart.
  Kjøper både gass,mat og andre varer der de måtte finnes langs min veg.
  Har en mistenke om at grinebiterne i denne undersøkelsen knapt har vært utenom egen kommunegrense.
  Dere som sitter hjemme og tror vi fyller opp drivstoff matvarer hjemme, mistenker jeg at aldri har vært opplevelsesturer både nett og fjernt.
  Prøv nå heller å ta imot reisende med et smil så skal dere se verden blir et mye bedre sted og leve.

  Med ønsker om et skalusifri 2019 !

 2. Hva med at det legges til rette for parkering og ut/innkjøring så en kan handle og nyte lokale tilbud😄

 3. Det er den samme gamle myten som oppsto da det nesten bare var tyske bobiler på veiene. Idag handler og bruker vi betydelige summer når vi ferdes på våre turer. At vi bringer med oss alt hjemmefra er bare kunnskapsløse påstander. 3,5 tonnerne, og de er det vel flest av, har så liten lastevekt at det nesten er en nødvendighet å ha en lett partner for å få med seg den obligatoriske støttebenspilsen. Så noen store lagre av proviant er vel ganske utelukket. Tror heller motforestillinger mot bobil turismen bygger på misunnelsen i den norske folkesjela. Men når det er sagt, så er det viktigere og viktigere at vi oppfører oss hensynsfult når vi nå etterhvert blir flere og flere som ferdes langs veien.
  God bobilsommer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *