Bobilplass blir permanent

Det er ikke bare bare å la bobiler parkere for overnatting. Det har mange initiativtakere erfart. Vikevåg båtforening har nettopp fått permanent gjennomslag for sin bobilplass.

Vikevåg båtforening klarte seg med en endring i plankartet. De var heldige. Foto: Bernt Arild Bertelsen.

I Vikevåg etablerte båtforeningen i 2020 seks plasser for bobiler. Det fikk de tillatelse av kommunen til å gjøre. Men slike dispensasjoner er ikke evigvarende.

Båtforeningen søkte derfor om permanent tillatelse til å ha plasser for seks bobiler samt å etablere anlegg for tømming av gråvann og toalett i framtiden. Nå har tillatelsen kommet og båtforeningen forteller til Bygdebladet at de nå kan anlegge fast dekk på plassene og opparbeide område og omgivelser i tråd med dette.

– Jeg er glad for at Stavanger kommune kunne hjelpe oss med denne reguleringsendringen. Det er en fin julegave til båtforeningen, og nå kan vi senke skuldrene litt og heller tenke på hvordan vi skal utvikle bobilparkeringen til det beste for dem som besøker oss, sier styreleder Asgaut Vindenes i Vikevåg båtforening til Bygdebladet.

I dette tilfellet har båtforeningen hatt dispensasjon fra reguleringsplanen siden 2020. Stavanger kommune har meddelt at den har registrert positive erfaringer med bobilplassen i båthavna.

En endring av plankartet var det som skulle til for å få en permanent tillatelse uten videre dispensasjon. Dermed slapp båtforeningen unna en lengre prosess med omregulering av området. Det kan være et tips til andre i samme situasjon.

Hvordan er reglene?
Bobilverden.no har forsøkt å kartlegge reglene for etablering av bobilplasser, men det er et omfattende regelverk som både berører Plan- og bygningsloven og kommunale bestemmelser i for eksempel kommuneplanen.

Vi stilte for en tid tilbake en rekke konkrete spørsmål til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om vilkårene for å etablere en bobilplass. Slik svarte departementets navnløse saksbehandler via departementets informasjonsavdeling:

«Bobiler er etter plan- og bygningsloven å anse som midlertidig bygninger og konstruksjoner. Bobiler kan derfor i utgangspunktet, med grunneiers samtykke, plasseres hvor som helst så fremst de ikke hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene. For slike plasseringer er det ikke noe vilkår at de er i samsvar med arealformål som er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan».

Det høres jo enkelt ut, men så legger departementet til:
«Skal bobiler plasseres et sted for lengre tid enn to måneder, kreves det tillatelse fra kommunen».
Ingen står vel to måneder på en bobilplass, var redaksjonens umiddelbare reaksjon. Departementet kvitterer imidlertid med at bestemmelsen i utgangspunktet retter seg mot enkeltstående bobiler, men det stiller seg annerledes dersom nye bobiler parkeres på de samme plassene i en periode på over to måneder.

Det er altså kommunene som skal følge opp regelverket, men noen er åpenbart mer fleksible enn andre.
For områder lovlig regulert til campingformål gjelder brann- og avstandsreglene i Plan- og bygningsloven. Der skal det blant annet være 4 meter mellom enhetene (fra brennbart til brennbart). Nye regler trådde i kraft 1. mars 2022.
Disse reglene gjelder ikke for bobilplasser, som ikke er regulert til campingformål. Kommunene kan likevel vedta regler for blant annet krav til sikkerhetsavstand. Om slike bestemmelser ikke fastsettes gjelder 3 meter som avstandskrav mellom bobilene, skriver departementet.
Kommunen kan også vedta andre bestemmelser knyttet til en bobilplass i tråd med lokale forhold.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *