Bobilfolk er fortsatt godt voksne

Det er ingen tvil. Bobil er for voksne par med forholdsvis god økonomi. Andelen pensjonister har økt vesentlig, men det er mange nye bobileiere i de yngre aldersgruppene.

Andelen pensjonister øker sterkt. Illustrasjonsfoto: Knut Randem,(Sand bobilplass).

Bobileierne er i gjennomsnitt 60 år og gruppa 60+ utgjør hele 61 prosent av bobilistene. Omtrent halvparten så mange befinner seg i aldersgruppa 45 til 59 år. En fjerdedel av disse er nybegynnere i bobil og har hatt bobil mindre enn et år. Antallet bobileiere i denne aldersgruppa er en liten nedgang fra 2017, men til gjengjeld har gruppa 30 til 44 år økt til 8 prosent. Blant disse har en drøy tredjedel hatt bobil i ca 1 år.

Dette kommer fram i en undersøkelse Kantar har gjort på oppdrag av Norges Caravanbransjeforbund (NCB).

Kantar har også undersøkt om alderen varierer mellom bobilmerkene. Blant de 20 mest populære merkene registrert i 2017 og senere er eiernes alder høyest for Solifer, LMC, Rapido, Carthago og Hymer med 64 år. Benimar-eierne er yngst med sine 58 år og de eneste som i gjennomsnitt er under 60 år.

Det er to i de fleste bobilene
13 prosent av bobileierne bor alene, men hele 76 bor sammen med ektefelle/samboer. Bare 11 prosent har barn i hustanden.

55 prosent av bobileierne er alderspensjonister mens 31 prosent er i inntektsgivende arbeid på heltid. Mens en høy andel av bobileierne er pensjonister, er campingvogneierne tilnærmet lik befolkningen over 18 år generelt. Men også her har andelen pensjonister økt noe i Kantars utvalg.

Økningen i antall pensjonister er et av de mest markante trekkene i undersøkelsen. I 2017 utgjorde de 40 prosent av bobileierne.

Utdanningsnivået øker
Gruppene med høy utdanning har økt markant siden 2016. Bobileiere med høyskole eller universitetsutdanning med bachelor eller master har økt fra 24 til 32 prosent. Den største gruppen har fagutdanning etter videregående skole og utgjør nesten en tredjedel av bobileierne.

Undersøkelsen viser at bobileierne har høyere husstandsinntekt enn befolkning over 18 år generelt. Dette har naturlig nok sammenheng med bobileiernes alder, skriver Kantar i en kommentar til tallene.
24 prosent har mer enn 1 million kroner i husstandsinntekt. 40 prosent har mer enn 800 000 kroner i husstandsinntekt. 41 prosent tjener mellom 400 000 og 799 000 kroner. 12 prosent av de spurte har ikke villet svare på dette spørsmålet.

Selv om pensjonistene har blitt vesentlig flere, er det også mange nye bobileiere i de yngre aldersgruppene.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Bobilsesongen starter stadig tidligere

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *