Bobiler kjører kortere og kortere turer

Den gjennomsnittlige kjørelengden per bobil har sunket enormt siden 2007 og fortsetter å synke i 2022.

Norske bobiler kjørte i fjor 365 millioner km. Det er litt kortere enn i 2021. Bobiler utgjør en liten andel av de 45 milliarder km alle personbiler kjørte. Tabell: SSB.

De siste ti årene har antallet bobiler på norske veier hatt en sterk økning. Populariteten for denne ferieformen har økt voldsomt, men antallet kjørte kilometer har likevel gått ned.

I 2007 kjørte en bobil i gjennomsnitt 12 050 km per år. I 2022 sank gjennomsnittet til 5 489 km fra 5 765 i 2022, 5 993 i 2020 og 6 238 km i 2019.

Den gjennomsnittlige kjørelengden for bobiler gikk vesentlig ned da populariteten økte. Tabell: SSB.

Det var et markant fall i kjørelengde fra 2009 til 2010. Deretter har det sunket hvert eneste år.
Det var en mindre økning fra 2015 til 2016, men dette kan skyldes en korrigering av statistikkunderlaget fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra 2018 til 2022 har kjørelengden sunket med ca 1 000 km/år. Trenden er den samme som foregående år og det er ikke noe spesielt utslag for den sterke økningen i dieselprisene.

Nedgangen i kjørelengde har vært jevn. Den dramatiske økningen av prisen på diesel og pandemien ser ikke ut til å ha endret takten. Tabell: SSB.

Det er de nyeste og mest miljøvennlige bobilene som kjørte lengst med 7 057 km i fjor. Men allerede når bobilen er 5 år kjører den 1 000 km kortere. Når den er 10 år faller kjørelengden ytterligere 1 000 km.

Bobiler utgjør en dråpe i havet
Den samlede kjørelengden for bensindrevne personbiler falt med 10,3 prosent fra 2021 til 2022. Nå kjører elbiler for første gang mer enn bensindrevne biler. Likevel kjøres fortsatt dieseldrevne personbiler mer enn bensin- og elbiler sammenlagt. Det skriver SSB i en analyse av hvordan forbruket av drivstoff fordeler seg.

Norske personbiler i kjøretøygruppe M1, som også omfatter bobiler, kjørte i fjor 45 000 000 000 km – 45 milliarder km. Biler drevet med diesel kjørte 15 324 700 000 – 15,3 milliarder km.

Selv om dieselbiler kjører mer enn elbiler og bensinbiler til sammen utgjør bobiler et lite antall med 365 000 000 km, 365 millioner km.

Tallene SSB har utarbeidet baserer seg på avlest kilometerstand ved periodisk kjøretøykontroll.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  1 comment for “Bobiler kjører kortere og kortere turer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *