Bedre vei på Helgeland

Denne uka ble 30 km ny vei på Helgeland åpnet. Den skulle ikke vært ferdig før om et år, men allerede nå kan trafikanter på Norges hovedferdselsåre mellom sør og nord, E6, glede seg over nye kilometer med bedre vei.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik sammen med statssekretær Ingelin Noresjø (i midten) og Berit Hundåla, ordfører i Vefsn kommune “kappet” snora for å markere veiåpningen. Foto: Statens vegvesen/Per Kollstad.

– E6 er hovedfartsåren gjennom Norge, og selve ryggraden i ferdselen mellom sør og nord. At vi nå har fått åpnet hele 30 kilometer med ny vei på Helgeland er viktig for innbyggerne lokalt på Helgeland, men også for store deler av Nordland og alle som reiser mellom Nord- og Sør-Norge.

– At vi i tillegg har fått veien ferdig ett år før tiden, er ekstra gledelig. Og om ikke lenge står hele den igangsatte delen av E6 Helgeland sør ferdig, med til sammen 60 kilometer ny og bedre vei. Det både reduserer reisetiden og bedrer trafikksikkerhet på strekningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Torsdag klipte statssekretær Ingelin Noresjø snora for 30 kilometer ny trafikksikker vei på strekningen Kulstaddalen-Ose.

Fra før har E6 Helgeland åpnet 62 kilometer i nord. Med strekningen som åpner torsdag er det åpnet 48 kilometer ny veg på E6 Helgeland sør. Vegen har en snittpris på 62.000 kroner meteren. Trafikken kan nå kjøre på 12 mil med ny vei fra grensa til Trøndelag til Saltfjellet.

Fartsgrensen er 90 kilometer i timen, før gikk trafikken gjennom flere 60- og 70-soner.

Vegvesenet har planlagt veien med lite bruk av siderekkverk. I stedet er veien bygd med en sikkerhetssone på sju meter utenfor hvitstripa.

– Det gjør det enklere å oppdag vilt på veg ut i kjørebanen, samtidig som biler som kjører av veien unngår bråstopp, sier prosjektleder Bård Nyland.

Den kraftig reduserte byggetiden henger sammen med kontraktsformen. Entreprenøren har gjennomført utbyggingen med en kontraktstype kalt vegutviklingskontrakt, som er relativt ny i Norge. Dette er en 15-årskontrakt som medfører at entreprenøren skal prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde veien.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *