Åtte verksteder i nord mistet retten til å utføre EU-kontroller

Statens vegvesens oppfølging av verksteder og gjennomføring av EU-kontroll førte til flere advarsler og tilbakekallinger av godkjenninger.

Statens vegvesen i Region nord utførte 438 stikkprøver knyttet til EU-kontroll i 2018. Foto: Therese Lindseth/Statens vegvesen.

Alle som driver med bilreparasjoner eller EU-kontroll i Norge skal være godkjent av Statens vegvesen.

– Vi setter krav både til utstyr og kompetansen til de som jobber der. At kontroller og reparasjoner blir korrekt utført er viktig for trafikksikkerheten. Derfor følger vi også opp med tilsyn for å sjekke at alt er i orden, sier seksjonssjef Ingunn Foslund i Statens vegvesen.

Utførte 438 stikkprøver
For å sikre at de som utfører EU-kontroll gjør dette som de skal, foretar Statens vegvesen stikkprøvekontroller. I Nord-Norge ble det foretatt til sammen 438 stikkprøver i fjor.

– Når en bil blir EU-kontrollert, blir det registrert i en sentral database. Derfra trekker vi ut noen biler som vi kommer og etterkontrollerer. På den måten får vi undersøkt om resultatet av kontrollen er i henhold til kravene. Finner vi store avvik, kan dette være grunn til å gå videre med en mer grundig undersøkelse av virksomheten, forklarer Foslund i en pressemelding.

Til sammen kontrollerte Statens vegvesen 46 virksomheter i Nord-Norge som tilbyr EU-kontroll. 15 av disse var plukket ut på bakgrunn av stikkprøvene.

Reparasjon av storskade
I tillegg til virksomhetene som tilbyr EU-kontroll, undersøkte Statens vegvesen også 56 andre verksteder. Flere av disse driver med reparasjon av storskade, det vil for eksempel si større oppbygginger av biler etter ulykker.

– Vi har hatt spesiell oppfølging av disse i fjor, etter den såkalte Olsenbil-saken der det ble oppdaget at flere biler var utilstrekkelig reparert. Biler i dag er mer komplekse i konstruksjonen enn tidligere noe som setter høyere krav til metoder og utstyr. Om det tas snarveier her, kan det føre til at bilen ikke blir trygg å kjøre på veien, sier Foslund.

Reaksjoner
Til sammen fikk åtte virksomheter tilbakekalt godkjenningen sin på bakgrunn av Vegvesenets tilsyn i fjor, og 48 virksomheter mottok advarsler for brudd på kravene med pålegg om bedring.

– Vi besøkte virksomheter som blant annet manglet nødvendig utstyr for å utføre EU-kontroll eller hadde gjennomført kontroller uten å sjekke identiteten på kjøretøyet. Det var også verksteder der teknisk leder manglet nødvendig kompetanse, sier Foslund.

Tidligere år har det også vært oppdaget tilfeller som har vært større trusler mot trafikksikkerheten.

– Jeg er glad vi ikke var borti noen slike tilfeller i 2018, og vi har sett en klar forbedring de siste årene. Det betyr at tilsynene våre fungerer etter hensikten, sier Foslund.

Ulovlige verksteder
I tillegg til å følge opp verksteder som er godkjent, aksjonerer også Statens vegvesen mot verksteder som opererer uten godkjenning. I fjor besøkte Statens vegvesen 30 slike steder i Nord-Norge. Det har vært 3 større aksjoner med andre etater i tillegg til enkelttilsyn.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *