Alle måtte innom kontrollstasjonen, hver femte ble kontrollert

All trafikk på E6 måtte innom kontrollplassen under den koordinerte kontrollen. Foto: Statens vegvesen.

Over 80 kontrollører fra ulike etater samarbeidet da all trafikk på en av landets mest trafikkerte veistrekninger ble sluset inn på kontrollplassen. Hver femte bil ble plukket ut for kontroll. Overlast var bare et av elementene som ble kontrollert.

Den omfattende kontrollen ble gjennomført på Taraldrud kontrollstasjon i Ski kommune. Mellom klokka 17.00 og 22.00 onsdag denne uka, ble all trafikk langs E6 inn mot Oslo sluset innom kontrollstasjonen. Der sto kontrollører fra Tolletaten, Politi, Skatt øst og Arbeidstilsynet – i tillegg til at flere seksjoner i Statens vegvesen var representert.

Av de 5003 kjøretøyene som var innom i løpet av ettermiddagen og kvelden, ble 1017 tatt til side for en nærmere kontroll. 131 av disse var tunge kjøretøy.

– Over 80 kontrollører fra fem forskjellige etater gjorde en viktig jobb for trafikksikkerheten disse timene, sier Erik G. Tangen i en pressemelding. Han er fagleder i Statens vegvesen og koordinerte aksjonen.

– De aller fleste som kjører på vegene våre har orden på både seg selv og kjøretøyet sitt. Men også denne kontrollen viste at det er viktig å få luket ut enkelte førere og biler som kan utgjøre en fare for trafikksikkerheten, sier Tangen.

Blant annet ble to førere tatt for å kjøre i påvirket tilstand, en fikk beslaglagt førerkortet for å kjøre i 127 km/t i 80-sone og en mistet førerkortet for å ha rygget på motorveien. 15 biler ble avskilta på grunn av manglende forsikring eller EU-kontroll og tre personbiler hadde så grove tekniske mangler at de fikk kjøreforbud fram til feil ble utbedret.

Fem piggdekkgebyr i varmen
Det ble også gitt 12 kjøreforbud til tungbiler. Disse kom blant annet som følge av kraftig diesellekkasje, grove bremsefeil og dårlig lastsikring. Det var også en del tilfeller av overlast, forteller Erik G. Tangen.

– Tre tungbiler og 10 varebiler var lastet for tungt. Den ene varebilen hadde så stor overlast at føreren ble anmeldt. Det overrasket oss også at vi ble nødt til å utstede 5 piggdekkgebyr i sommerværet.

Tangen sier til Bobilverden.no at han så svært få bobiler under kontrollen, og disse var heller ikke blant de som ble tatt med overlast.

I tillegg til det som er nevnt foran, opprettet politiet sak mot to personer for besittelse av narkotika. Tolletaten scannet 12 biler og gjennomførte to søk med hund som til sammen ga to beslag. Skatt øst og Arbeidstilsynet opprettet henholdsvis 24 og 10 saker som de vil følge videre.

– Samarbeidet på tvers av kontrolletatene fungerte utmerket både i forkant av og under kontrollen.
– Vi utfyller hverandre både når det gjelder kompetanse og myndighet. Slike kontroller gjør at vi får enda større gjennomslagskraft. Dette er definitivt noe vi kommer til å fortsette med, sier Erik G. Tangen i Statens vegvesen.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *