«Alle» kjenner allemannsretten

En ny undersøkelse viser at de fleste av oss kjenner til allemannsretten, men svarene viser også at det er en del misforståelser om hvilke regler som gjelder.

Retten til å parkere langs vei i utmark bør brukes med vett og forstand. Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

– Allemannsretten er selve grunnlaget for friluftslivstradisjonen vi holder så godt i hevd i Norge, og det er gledelig å se at folk er bevisst disse rettighetene. Samtidig ser vi at noen av bestemmelsene ikke er så godt kjent. For å unngå konflikter knyttet til friluftsliv er det viktig med god kjennskap til hva allemannsretten innebærer, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Hvor kan du telte? Er gjerdet jeg traff på i strandsonen lovlig? Kan jegere jakte hvor de vil? Slike spørsmål er relevante for mange nå i høstferietiden, og svarene finnes ofte i det vi kaller allemannsretten. Friluftslovens bestemmelser om allemannsretten gir oss stor frihet til å bruke naturen – uavhengig av hvem som eier grunnen vi går på – men også en del plikter.

En ny undersøkelse Yougov har utført på oppdrag fra Miljødirektoratet viser at i overkant av 8 av 10 nordmenn kjenner til allemannsretten.

Kjennskapen til allemannsretten er stabil, i 2019 svarte 82 prosent at de kjente til allemannsretten, i 2022 steg dette et lite prosentknepp til 83.
Fire av ti sier de kjenner allemannsretten godt og meget godt, mens to av ti kjenner allemannsretten dårlig og meget dårlig.
De som kjenner til allemannsretten er i større grad eldre enn 50 år og har høyere utdanning og inntekt, viser undersøkelsen.

Er du i tvil om hva du kan om allemannsretten så har Miljødirektoratet lagt ut en kviss med generelle spørsmål her.

Hvor kan du fricampe med bobil?
Friluftsloven gir rett til parkering av bobil/campingvogn på eller langs privat vei. Grunneier kan forby både kjøring og parkering på privat vei, eksempelvis ved å sette opp egne skilt.

På offentlig vei er det tillatt å parkere i utmark, så lenge det ikke volder nevneverdig skade eller ulempe. Det kan også være skiltet om forbud mot parkering på offentlig vei.

Husk at når du oppholder deg på noen andre sin eiendom skal du opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier eller andre, eller påfører miljøet skade. Hold også en avstand på minst 150 meter fra bebodd hus eller hytte når du camper med campingvogn/bobil, oppfordrer Miljødirektoratet.

Direktoratet minner i tillegg om at motorferdsel i utmark i utgangspunktet er forbudt i henhold til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Med mindre annet følger av loven eller tillatelse med hjemmel i loven, vil det ikke være tillatt å kjøre i utmark for å parkere bobil eller campingvogn.

Har du flere spørsmål om allemannsretten kan du ta en titt på Miljødirektoratets spørsmål og svar-side. Den finner du her.

Grunneiere kan på egen eiendom benytte egne skilt. På offentlig vei skal det skiltes i henhold til skiltforskriften.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Ingen forskjell på parkering og camping

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *