Aldersgrensen for helseattest heves for eldre bilførere

Nå heves aldersgrensen for å få helseattest fra 75 til 80 år, og varigheten av helseattesten økes fra to til tre år, melder Samferdselsdepartementet.

Alderskravet for helseattest heves fra i dag.

– Eldre i dag er friskere enn tidligere, og de har lang erfaring med å kjøre bil. Det er viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon, og vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag. Derfor vil vi forenkle dagens regler for helseattest for eldre bilførere, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Etter fylte 80 år må du fornye førerkortet og levere helseattest hvert tredje år hvis ikke legen av medisinske årsaker har gitt deg en kortere frist, opplyser Bodil Rønning Dreyer, direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen.

Trafikksikkerheten er godt ivaretatt
Bakgrunnen for endringene er en rapport levert av Vegdirektoratet og Helsedirektoratet. Her anbefalte de å heve aldersgrensen for helseattesten til 80 år. Fram til nå har man etter fylte 75 år måttet gjennomgå helseundersøkelse hos lege. Hvis du da oppfylte helsekravene, ga legen deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år. Etter fylte 78 år fikk du helseattest med varighet inntil 2 år.

– Vegdirektoratet og Helsedirektoratet har påpekt har bilførere over 75 år har fått betydelig redusert ulykkesrisiko. Gjennom endringene vi nå innfører vil de eldre få en enklere hverdag, samtidig som trafikksikkerheten er godt ivaretatt, sier Dale.

I dag er det rundt 60 000 over 80 år med førerkort. I 2030 vil antallet være rundt 250 000 – med forbehold om levealder og gyldig førerrett.

– Det er flere eldre som kjører bil, men samtidig har risikoen for ulykker med eldre førere gått ned. Dagens 75-åringer har lang erfaring med å kjøre i moderne trafikk i forhold til de som er ti-tolv år eldre, sier Dreyer og fortsetter:

– Dette, sammen med at vi lever lenger og er friskere, gjør at aldersgrensen for krav om helseattest heves til 80 år. Etter fylte 80 år øker imidlertid ulykkesrisikoen. Men det er ikke alderen i seg selv som svekker kjøreevnen, det er sammenfallet med økte helseproblemer som gir økt ulykkesrisiko.

Friske eldre skal slippe kognitive tester
En annen nyhet er at kognitive tester skal ikke benyttes med mindre det er helt tydelige tegn på kognitiv svikt. Helsedirektoratet har fått i oppgave å ta en ny vurdering av de kognitive testene. Dette for at de skal vurdere om slike tester er den beste metoden å bruke for å fange opp kognitiv svikt. Fristen er satt til 1. september.

Endringene trer i kraft i dag, onsdag 19. juni. Det er ikke oppgitt om endringen gjelder andre førerkorttyper enn klasse B.

Oppdatert: Endringen gjelder kun i klasse B.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  2 comments for “Aldersgrensen for helseattest heves for eldre bilførere

    • Vi vet ikke mer enn det vi skrev i siste setning over. Men vi kan vel gjette at det ikke gjør det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *