Kategori: Advokatens råd

Advokaten: Hva kan du klage på ved kjøp av ny bobil?

Å kjøpe bil hos forhandler kan gi økte rettigheter til å klage på feil og mangler. Når kjøperen er privatperson og selgeren er næringsdrivende, er det å regne som et forbrukerkjøp i forbrukerkjøpsloven. Loven kan også komme til anvendelse når forhandleren bare har opptrådt som mellommann mellom privat selger og kjøper. Det er vanlig at…

Advokaten: Hva er bilen ansvarlig for?

Dersom bilen gjør skade, er bilens forsikringsselskap ansvarlig for de tap som skaden påfører. At bilen har ansvar for kollisjoner når den kjører, er klart, men hvilket ansvar har bilen når den står stille? At bilen forårsaker skader når den står stille kan være særlig aktuelt for bobiler, som ofte er i mye bruk selv når de er parkert.