Kategori: Advokatens råd

Advokaten: Allemannsretten og parkering

Allemannsretten: Hvor er det lov til å parkere bobilen? Kan du nektes å parkere langs en vei? I Norge er dette regulert gjennom friluftsloven, som ble laget for å sikre at alle skulle ha adgang til friluftsliv og ferdsel i skog, mark og fjell. Friluftsloven omfatter også rasting, bading og solbading, telting og annen overnatting.

Advokaten: Selgers adgang til å rette mangler

Mange bobileiere opplever at feil og mangler viser seg i etterkant av bobilkjøpet. Det kan typisk være rustskader, fuktskader som har utviklet seg over tid, eller at registerreima ryker. I slike tilfeller vil det for kjøperen ofte være ønskelig med prisavslag eller hevning. Selgeren har imidlertid som hovedregel rett til å utbedre mangelen med mindre det vil utgjøre en ”urimelig ulempe” for kjøperen.

Advokaten: Hva gjør du om bobilen er fuktskadet?

Det er et kjent problem at mange bobiler får fuktskader etter noen år i bruk. Ved kjøp av brukt bobil opplever mange at bobilen har større skader enn det de ble informert om da de kjøpte bobilen. Fukt kan gi omfattende skader som medfører dyre reparasjoner. Her kommer noen tips om hvordan du går fram overfor tidligere eier dersom du oppdager at bobilen har fuktskader.

Advokaten: Rustskade på bobil

Dersom du oppdager rustskader på din bobil kan det være at du har et krav mot selger. Avgjørende for om du har et krav er først og fremst om rustskaden utgjør en mangel i lovens forstand. Dersom det foreligger en mangel kan du ha krav på retting, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet. Når foreligger en mangel?…

Advokaten: Røk registerreima på den brukte bobilen?

Det er en velkjent sak at registerreima på mange bobiler må byttes med jevne mellomrom, på nærmere fastsatte intervaller. Dersom registerreima ryker, kan dette medføre motorhavari og store kostnader for bobilens eier. Men hva skjer dersom registerreima ryker kort tid etter at du har kjøpt deg en (ny) bruktbobil? Vil du da ha noen krav mot selger av bobilen?