Advokaten: Reklamasjonsfrist ved feil på utbedringer

Du har fått reklamasjonen utbedret innenfor femårsfristen, men så oppstår den samme feilen på nytt etter fem år. Har du da noen rettigheter? Advokat Randi Munkeby forklarer her:

.

Forbrukerkjøpsloven § 27 har en absolutt frist på fem år hvis man skal ha mangelskrav mot forhandler. Hva skjer om forhandleren har utbedret manglene og det oppstår feil etter at det har gått fem år? Er man som kjøper avskåret fra å fremme krav eller gjelder det en ny frist på fem år?

Høyesterett behandlet spørsmålet i en dom fra 2013. (Rt 2013 s 865)
Saken gjaldt en Mercedes bil som ble kjøpt i 2003. I 2005 oppdaget kjøperen at det var rust på dørene. Han reklamerte over forholdet og forhandleren utbedret rusten i 2006. Tre år senere oppdaget kjøperen at rusten var kommet tilbake igjen. Det var da gått mer enn fem år siden han kjøpte bilen. Forhandleren avviste kravet om retting og viste til at den absolutte reklamasjonsfristen var utløpt.

Spørsmålet var om kjøperen kunne reklamere på rusten likevel, ettersom han jo hadde reklamert en gang tidligere, før det hadde gått fem år. I denne saken var det den samme feilen som oppstod som han hadde reklamert på innen femårsfristen.
Høyesterett tolket ordlyden i loven dithen at den ikke begrenset kjøperens klagerett til fem år. Høyesterett uttalte:

“Rent språklig er det nærliggende å forstå § 27 slik at det ikke er nødvendig å reklamere mer enn en gang over den samme mangel. Sammenhengen mellom kjøpers rett til å kreve utbedring og de øvrige misligholdsbeføyelser, trekker i samme retning. Kjøper taper ikke sin betingede rett til å fremme alternative misligholdskrav, ved at selger gjør et mislykket forsøk på å sette tingen i kontraktsrettslig stand”

Advokat Randi Munkeby.

Det betyr at det er tilstrekkelig å reklamere over forholdet en gang innen det har gått fem år siden kjøpet. Selger kan ikke avvise kravet hvis man har reklamert en gang før femårsfristen. En forutsetning er at reklamasjonen gjelder den samme feilen. Hvis det oppstår nye feil etter at det har gått fem år, er det for sent å reklamere til forhandler.

Ved ny levering eller omlevering av en ny del gjelder det en ny femårsfrist fra den nye leveransen. Hvis det oppstår feil på delen du har fått levert, kan forhandleren med andre ord ikke avvise kravet fordi det har gått mer enn fem år siden du kjøpte bobilen.

Har den gamle feilen dukket opp igjen? Er det feil på den nye delen? Eller har du oppdaget feil på den bilen du fikk som erstatning for den du først kjøpte? Da gjelder det altså en ny femårsfrist fra feilen ble rettet. Men husk at reklamasjon alltid må skje innen rimelig tid etter at man har oppdaget feilen.

Av advokat Randi Munkeby

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *