Advokaten: Privat utleie av bobil

Årets sommerferie blir i Norge. Da er det mange som ønsker å oppleve landet i bobil. Har du mulighet for å leie ut din egen bobil kan dette være god butikk i år. Bobilverden.nos advokat gir noen råd på veien.

Skal du leie ut bobilen din? Advokat Arild Almklov gir deg noen råd. Foto: Knut Randem.

Du bør ha forsikringen i orden. Kontroller derfor med eget forsikringsselskap hvilke vilkår som gjelder. De fleste forsikringer inkluderer utleie, men her kan være unntak. Kjøp en forsikring som inkluderer utleie.

Da er det noen ting du bør tenke gjennom. En leieavtale er en av disse tingene. Det er i etterkant da en tenker at ting burde ha vært klarere du vil ha behov for en klar og ryddig leieavtale.

Utleie av bobil er ikke regulert av noen lov. Det er derfor avtalefrihet innenfor dette området. Dersom det oppstår tvister i etterkant av leieperioden så skal disse løses på bakgrunn av denne avtalen.

Lag en forståelig leieavtale
Du bør derfor sørge for å ha en god og forståelig leieavtale. Det finnes noen av disse på nettet og det er også mulig å kjøpe leieavtaler.

Det er viktig å presisere i avtalen hvem som er utleier og hvem som er leietaker. Dette da om det skulle oppstå uenighet senere så har man noe man klart kan forholde seg til.

Det bør også skrives hvem som kan være sjåfør. Dette da det kan ha betydning for forsikringen. De fleste forsikringer som gjelder utleie krever at sjåfør er over 25 år. Det er også fornuftig i forhold til risikovurdering. Husk at du som utleier er pliktig til å kontrollere at vedkommende som skal kjøre bobilen har førerrett for den.

Hva som leies ut bør også beskrives. Om det er kun bobilen eller eventuelt tilleggsutstyr også. Om bobilen leies ut med utstyr bør dette også spesifiseres. Dette for å ha en kontroll på inventaret og forebygge eventuelle tvister om dette.

Advokat Arild Almklov i Rettshjelpadvokaten skriver om juridiske spørsmål for Bobilverden.no.

Avtalen bør også ha en klar angivelse av leieperiode og kjørelengde. Dette er jo også knyttet opp til leiepris i de fleste avtaler. Leietaker setter gjerne pris på at den leveres med full tank og da må det også presiseres hvordan den skal leveres tilbake.

Pris for leie må angis i avtalen. Dersom det skal inkludere tilleggsutstyr så ta med dette også og eventuell pris for leie av dette. Fastmontert utstyr er vanligvis inkludert annet utstyr som bord, stoler og annet camping utstyr er ikke det.

Hva som er avtalt i forhold til overtagelse og hva som er avtalt i forhold til tilbakelevering må beskrives i avtalen. Dersom renhold skal skje og hvordan det skal skje bør det stå i avtalen. En løsning her er også å undersøke mulighetene for å sette dette bort slik at renhold kan leveres mot tillegg i pris. Dette er en enkel løsning på diskusjoner om renhold i etterkant.

Det bør også avtales et depositum. Dette bør ikke være mindre en egenandelen som forsikringen din har. Det må i tillegg ta høye for skader som ikke dekkes av forsikring. Leier du ut bord, stoler og annet campingutstyr sammen med bobilen vil ikke dette være dekket av bilens forsikring. Fastmontert utstyr dekkes i de fleste tilfeller.

Bøter og bompenger
Med mange bomveier kan det være greit og ikke få overraskelser i etterkant. Det bør spesifiseres at bøter og avgifter ikke er omfattet. Bøter blir sendt registrert eier. Er det parkeringsbøter så er det registrert eier som er ansvarlig om ikke annet er avtalt. Om bilen er utstyrt med bombrikke må det avtales hvordan dette skal gjøre opp. Så spesifiser at dette må dekkes av leietaker.

Hva som er leietakers ansvar i forhold til ivaretakelse av bilen bør også spesifiseres. Hvilke plikter leietaker har i forhold til vedlikehold må beskrives. Herunder peiling av olje. Hvorvidt røyking er tillatt og dyrehold.

Hva som skal skje dersom bobilen opplever havari bør også spesifiseres. Her må det også undersøkes med forsikringsselskap hvilken bistand som gis og hvem som skal kontaktes.

Du bør ha et skjema for overlevering og tilbakelevering. Det må også spesifiseres hvilke plikter leietaker har ved tilbakelevering i dette skjemaet. Lag også er skjema eller ta bilder ved overlevering som dokumenter eventuelle eksisterende skader slik at det ikke blir noen diskusjon.

Avbestilling?
Det bør også avtales hva som er reglene for avbestilling. Om det er tillatt og hvordan dette kan skje samt frister for dette. Det er greit i forhold til markedsføringen å ha mulighet for avbestilling. De fleste vil også ha forsikring som dekker kostnadene ved avbestilling om det skjer rett før f.eks. ved sykdom. Hva som skal skje om utleier ikke kan levere må også avtales. Det kan skje havari og bilen havner på verksted. Det må da reguleres i avtalen hvilke plikter utleier har i et slikt tilfelle.

Når det gjelder skatteplikt så er all utleie av løsøre skattepliktig. Det er et generelt fritak for skatteplikt for inntekter under 10 000,-. Utgifter knyttet til utleie kommer til fradrag. Dersom det kjøpes inn tjenester til klargjøring, renhold og reparasjoner som følge av utleie så er disse fradragsberettiget.

Tenkt også gjennom markedsføringen. Det kan medføre ansvar i forhold til beskrivelser som gis der. Skriv tydelig hva som er inkludert og ikke inkludert i markedsføringen. Beskriv også gjerne ting ved bilen som en leietaker vil reagere på slik at dette ikke medfører noe problemer i ettertid. Er den registrert for fire, men passer best for tre så bør det fremgå.

Har du spørsmål om utleie som du ikke fikk svar på her så kan du gjerne kontakte meg på advokat@bobilverden.no. Ha en fin sommer ☺

Av advokat Arild Almklov, Rettshjelpadvokaten
Advokaten kan vurdere din sak. Les mer her.

PS fra redaksjonen
Med et enkelt søk på nett kan du finne mange avtaler, som sammen med rådene over, kan gi deg inspirasjon til utforming av en leieavtale for ditt behov.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *