Advokaten: Om fukt i brukt bobil – alder og skjønn spiller inn

Vi kjøpte en bobil brukt av privatpersoner i august. Det var et feilkjøp og vi ville selge den og kjøpe en annen type. Før salg ville vi ta en fukttest for å være ryddige, skriver kunden til Bobilverdens advokat. Så ble det oppdaget mye fukt, men selger vil ikke forholde seg til dette.

Allerede etter to helgeturer fant kjøperen ut at han hadde kjøpt for liten bobil. Han har funnet en ny bobil, men må selge først. Han skriver:

«Vi har funnet ny bil, men må selge denne først. Vi valgte derfor å ta en ny fukttest av bilen da det var gjort i fjor, og det er tryggest å ha oppdatert fukttest ved salg (jeg ble så overbevist av selger at jeg ikke reagerte på at deres test var fra 2017).»

Ved gjennomgang av bilen under fukttesten finner verkstedet fukt tre steder. Ved ett av stedene er skadene så store at det må reparasjoner til for å fikse problemet. Kunden forteller at det er så råttent at man kan dytte fingeren gjennom bunnplaten. Ved de to andre stedene har ikke fukten gjort like mye skade så der kan man klare seg ved å tørke skadestedet og dekke det med nytt sperremateriale.

Kunden forteller at i samtale med han som utførte testen (forøvrig på samme sted der de tok testen ett år i forveien) sa han at denne skaden ikke kan ha oppstått i løpet av den korte tiden jeg har eid bilen. Det var synlige tegn under bilen etter reparasjoner.

– Da jeg kontaktet selger pr sms ble jeg kontant avvist da jeg likevel skal selge bilen videre, skriver kunden og påpeker at byttet ikke har noe med fuktskaden å gjøre.

Advokat Randi Munkeby.

Advokaten svarer
Kunden kontaktet advokat via Bobilverdens advokattjeneste for å få en vurdering av saken. Advokat Randi Munkeby gir dette svaret på problemstillingen:

Det er en mangel hvis bobilen avviker vesentlig fra det du ble forespeilet ved kjøpet. Det er en høy terskel for å anse noe som en mangel. Tingen må ikke bare være i dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, men vesentlig dårligere stand.

En må vurdere hva en kan forvente ut fra kjøpesummen og alder på bobilen. Det betyr at selgeren kan være ansvarlig for feilen selv om han ikke kjente til fuktproblemene.
Om det er en mangel avhenger av hva du kunne forvente deg. Hvis bobilen er veldig gammel når du kjøper den, for eksempel mer enn 15 år, må du regne med at den har noen fuktskader. Fukt er et alminnelig kjent problem i gamle bobiler.
Når man kjøper en veldig gammel bobil som har gått langt, har man en oppfordring til å undersøke nærmere. Man påtar seg da en risiko hvis man velger å kjøpe en gammel bobil uten å foreta en fukttest først.

Ved kjøp av en gammel bobil, må man regne med noen reparasjoner, så enhver feil vil ikke være en mangel. At dusjarmaturet lekker, er kanskje noe man rett og slett må tåle. Noen slike reparasjoner ligger nok innenfor det en må forvente hvis bobilen er gammel.

Er bobilen forholdsvis ny, er dette ikke reparasjoner man forventer å få etter kort tid.
Hvis kostnadene med å reparere feilene er uforholdsmessig store i forhold til kjøpesummen, er det en mangel.
Hvis bobilen har fuktskader, vil det ofte anses som vesentlig fordi det innebærer betydelige kostnader å reparere det.

Jeg forstår ikke selgerens begrunnelse. Hvis du selger bobilen og opplyser om fuktskadene, vil du mest sannsynlig få mye mindre for bobilen enn du ga for den. Det tapet du lider, kan du kreve i erstatning av selgeren hvis det er å anse som en mangel.

Vær oppmerksom på at selgeren har rett til å undersøke bobilen og skal ha anledning til å rette feilene. Du må ikke selge bobilen før du har fått manglene godt dokumentert. Jeg anbefaler deg å innhente en vurdering fra fagpersoner, som kan si noe om hvor store skadene er og hvor mye det vil koste å reparere dem.
Så kan du vurdere om det er noe selgeren plikter å erstatte.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Har du en aktuell sak du ønsker en første vurdering av? Les mer om vårt tilbud her!

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *