Advokaten: Kan du reklamere dersom du oppdager at bobilen har blitt brukt til utleie?

Kunden kjøpte en brukt bobil. I ettertid har han funnet ut at bobilen har blitt benyttet i utleievirksomhet av tidligere eier. Er dette en mangel og et grunnlag for reklamasjon? spør kjøperen. Bobilverdens advokat Randi Munkeby svarer.

Lot forrige eier bobilen gå i utleie? Hvilke konsekvenser har det? Foto: Knut Randem.

At bobilen tidligere har vært benyttet til utleie er ikke nødvendigvis en mangel, men det kan være det. Hvis du skal ha rett til å kreve prisavslag for dette, må du som kjøper bevise at denne opplysningen er noe som ville hatt innvirket på kjøpet, dvs at du ikke ville ha kjøpt bobilen hvis du hadde vært kjent med at den hadde vært brukt til utleie, eller at du ville ha betalt mindre for den om du kjente til dette.

At bobilen har vært benyttet til utleie er ikke noe som nødvendigvis får konsekvenser for deg som kjøper. Det er derfor ikke gitt at det er en mangel. Jeg vil tro at det gjelder en nybilgaranti på bobilen, som vil avhjelpe dersom det oppstår feil i løpet av garantitiden.

Advokat Randi Munkeby

Om det er en mangel at den har vært benyttet til utleie, avhenger av hvilke opplysninger som ble gitt ved kjøpet. Ble det gitt opplysninger som ga deg grunn til å tro at den ikke var benyttet til utleie? Hadde du en forventning om at bobilen bare var benyttet til privat bruk ut fra de opplysningene som står i kontrakten?

Forbrukerklageutvalget behandlet dette spørsmålet i en sak fra 2016 (FKR-2016-2259). Kjøperen krevde prisavslag blant annet fordi bobilen var blitt brukt til utleie. Utvalget uttalte:

“For det første må klagerne anses å ha vært kjent med at bilen tidligere hadde blitt eid av en bank samt leaset ut til FES Norway AS. I lys av dette må det ha fremstått påregnelig at bobilen hadde blitt benyttet i næringsvirksomhet, inkludert sporadiske tilfeller med utleie. Utvalget kan ikke se at klagerne hadde grunn til å tro at bilen utelukkende hadde blitt benyttet av innklagde, eller kun til private formål, helt siden den var ny. Det er for øvrig ingen avkrysningsbokser eller lignende i kjøpekontrakten hvor det er oppgitt at bilen ikke er benyttet i næring eller til utleie.”

Kjøperen fikk der ikke medhold i kravet. Forbrukerklageutvalget viste til at det er kjøperen som har bevisbyrden, det vil si at det er kjøperen som må bevise at det er en mangel. Det innebærer at du må bevise at det at bobilen har vært benyttet til utleie, er noe som hadde påvirket avtalen. Hvis du stilte spørsmål ved dette ved inngåelsen av kjøpet fordi det var viktig for deg, og det senere viser seg at det ble gitt feil opplysninger, kan det tenkes at du kan kreve et prisavslag eller heving dersom dette var så vesentlig for deg at du ikke ville ha inngått avtalen om du hadde visst om det. Dette er noe som må fremgå av avtalen eller i korrespondansen mellom kjøper og selger ved inngåelsen av kjøpsavtalen.

Om du har rett til å reklamere over dette avhenger altså av hva som ble opplyst ved kjøpet.

Av advokat Randi Munkeby

Del dette med andre:

  1 comment for “Advokaten: Kan du reklamere dersom du oppdager at bobilen har blitt brukt til utleie?

  1. Når jeg kjøper bobil så har jeg interesse av å vite om bilen er brukt i næringsvirksomhet som f.eks. utleie tidligere. Bilen kan selvsagt være like god selv om den har vært utleiebil, men jeg anser det som mer sannsynlig at en utleiebil enn en privatbil har blitt benyttet av ukyndige, og at det den dermed kan ha blitt påført skjulte skader. Jeg foretrekker å kjøpe bobil som utelukkende har blitt benyttet av privat eier, og der man ser at eier har stelt godt med bilen sin. Jeg kunne vurdert å kjøpe en utleiebil, men til en lavere pris.

    Jeg mener at opplysning om tidligere utleie bør være et punkt i alle kjøpekontrakter. I NAFs bruktbilkontrakt er et av spørsmålene; “Er bilen brukt til drosje, leasing eller lignende?” Her mener jeg at man må krysse av for “ja” hvis bilen har blitt utleid.

    Hvis selger gir feil opplysning om at bilen ikke har vært utleid, så er den uriktige opplysningen i seg selv en mangel som er grunnlag for reklamasjon. Ved et sånt tilfelle tror jeg ikke at det vil være nødvendig å bevise at dette har hatt betydning for kjøper da han inngikk avtalen. Selger er ansvarlig for at opplysningene han gir er riktige.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *